Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Bo och lev i Travdalen

Vill du bo på en plats där alla hobbymöjligheter finns strax bakom hörnet och vardagen är enkel?

En plats med en levande stadskultur och all nödvändig service. En plats där det är liv och rörelse i gatukaféerna och på de öppna platserna och där man njuter av livet. I Travdalen finns allt du behöver! Vem skulle inte önska sig en sådan vardag?

Området Travdalen är baserat på ett urbant, levande och aktivt rutplanegatunät med små parker, öppna platser och slutna kvarter med diskreta öppningar. Kvarteren är uppbyggda av flervåningshus i fyra-sex våningar och de kompletteras av stadssmåhus invid brandgatorna.

Det slutna kvarteret, med diskreta öppningar, skapar en skyddad, trygg och lugn gårdsmiljö utan att innergården i onödan isoleras från det omgivande stadslivet. Vid byggandet av Travdalen eftersträvas ett levande och färgstarkt, urbant område med en intressant arkitektur. Livet i Travdalen kulminerar i dess hjärta, torget. Förhoppningen är att torget ska bli ett gemensamt vardagsrum för invånarna, dit man kan komma och tillbringa tid och trivas.

När det ordnas fotbollsmatcher eller konserter i Travdalens omgivning strömmar människor från annat håll i staden och från andra ställen till området. I de små, offentliga trädgårdarna i området kan du koppla av och ta igen dig. För invånarna och besökarna planeras många olika typer av service på området. Utöver det kommer det även att finnas arbetslokaler att hyra i Travdalen.

Bostäder och boendeformer

Travdalen är avsedd för alla. Strävan är att det ska byggas bostäder för så många olika typer av behov och livssituationer som möjligt. Den urbana miljön väntas locka till sig unga och äldre par samt barnfamiljer. De goda möjligheterna till hobbyverksamhet och service i området, byggande som beaktar barnen och känslan av gemenskap är som gjorda för barnfamiljer!