Förbigå menyn

Rahkola och tvålfabrikens strand (ak1131)

De gamla industriområdena Rahkola och Tvålen
ska utvecklas till en högklassig bostads- och
verksamhetsmiljö som passar in i den historiska
omgivningen.

  1. Aktuell 27.4.2023

  2. PDB 24.5-7.6.2023

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Beredare