Förbigå menyn

Reparation av Förbindelsevägen vid Smedsbyvägen (ak1117)

Målet med detaljplaneändringen är att justera bullerskyddsbestämmelserna på området som ska planläggas, eftersom det anses att det planerade vägprojektet inte kan genomföras i enlighet med den nuvarande detaljplanen.

  1. Aktuell 30.10.2023

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare