Förbigå menyn

Reparation av Förbindelsevägen vid Smedsbyvägen (ak1117)

Avsikten med detaljplaneändringen är att omvärdera bullerskyddsbeteckningen i den gällande detaljplanen.