Förbigå menyn

Österbottens räddningsverks direktion

Direktionen lyder under centralförvaltningen.

Ordförande: May-Gret Axell
Vice ordförande: Tapio Nyysti (Laihela)
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Johan Kullas
Föredragare: Tero Mäki
Protokollförare: Peter Dahlström
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 7.2., 28.3., en kommunrunda under mai-juni, 28.8. budgetförslag för år 2020
 • 11.12. bruksplan för år 2020
 • Mötesprotokollen finns framlagda under tjänstetid, alltid ca 3 veckor efter mötet vid Österbottens räddningsverkets kansli Smedsbyvägen 14 – 16 och på stadens websidor.

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Direktionen lyder under centralförvaltningen, dess ledaren är  stadsdirektör Tomas Häyry.
 • Direktionens förkortning är POPELA.

Direktionens sammansätning

 • Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 15 medlemmar och ersättare..
 • Stadsfullmäktige i Vasa utser (4) fyra medlemmar och
 • övriga avtalskommuner (1) en medlem var.
 • För envar av dessa utses även en personlig ersättare.
 • Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

Direktionens uppgifter

 • Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.
 • Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.
 • Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den.
 • Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

Direktionens verksamhetsområd

 •  förutom Vaasa finns det elva (11) grannkommuner.

Kaskö,
Kristinestads,
Korsholms,
Korsnäs,
Laihela,
Malax,
Nykarleby,
Närpes,
Pedersöre,
Storkyro samt
Vörå kommuner och städer.

Tillägsuppgifter

 • föredragare,  pelastusjohtaja Tero Mäki
  tel. 06 325 1440
  e-posti: tero.maki@vaasa.fi

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Direktionen lyder under centralförvaltningen, dess ledaren är  stadsdirektör Tomas Häyry.
 • Direktionens förkortning är POPELA.

Direktionens sammansätning

 • Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 15 medlemmar och ersättare..
 • Stadsfullmäktige i Vasa utser (4) fyra medlemmar och
 • övriga avtalskommuner (1) en medlem var.
 • För envar av dessa utses även en personlig ersättare.
 • Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

Direktionens uppgifter

 • Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.
 • Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.
 • Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den.
 • Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

Direktionens verksamhetsområd

 •  förutom Vaasa finns det elva (11) grannkommuner.

Kaskö,
Kristinestads,
Korsholms,
Korsnäs,
Laihela,
Malax,
Nykarleby,
Närpes,
Pedersöre,
Storkyro samt
Vörå kommuner och städer.

Tillägsuppgifter

 • föredragare,  pelastusjohtaja Tero Mäki
  tel. 06 325 1440
  e-posti: tero.maki@vaasa.fi

Österbottens räddningsverks direktion sammanträder

på onsdagar eller på torsdagar i Brandstationens ledningscentralens utrymme Smedsbyvägen 14 - 16