Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Österbottens räddningsverks direktion

Direktionen lyder under koncernförvaltningen.

Ordförande: May-Gret Axell
Vice ordförande: Tapio Nyysti (Laihela)
Stadsstyrelsens representant: Johan Kullas 1.6.2019 -31.5.2021
Föredragare: Tero Mäki
Protokollförare: Peter Dahlström
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Preliminära mötesdagar 2020

 • februari 12.2. Seminarium om servicenivåbeslutet
  mars 25.3. Räddningsverkets bokslut för år 2019
  maj En kommunrunda genomförs
  juni 3.6. Servicenivåbeslutet
 • augusti 26.8. Räddningsverkets budgetförslag för år 2021
  december 16.12. Räddningsverkets bruksplan för år 2021

Mötesprotokollen finns framlagda under tjänstetid, alltid ca 3 veckor efter mötet på Österbottens räddningsverkets kansli vid Smedsbyvägen 14 – 16 och på stadens webbplats.

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Direktionen lyder under koncernförvaltningen och dess ledaren är  koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
  Direktionens förkortning är POPELA.

Direktionens sammansätning

 • Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 15 medlemmar och ersättare..
  Stadsfullmäktige i Vasa utser (4) fyra medlemmar och
  övriga avtalskommuner (1) en medlem var.
  För envar av dessa utses även en personlig ersättare.
  Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

Direktionens uppgifter

 • Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.
  Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.
  Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den.
  Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

Direktionens verksamhetsområd

 •  förutom Vaasa finns det elva (11) grannkommuner.

Kaskö,
Kristinestads,
Korsholms,
Korsnäs,
Laihela,
Malax,
Nykarleby,
Närpes,
Pedersöre,
Storkyro samt
Vörå kommuner och städer.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiplanerare Peter Dahlström tel. 06 325 1466 och 040 028 1482
  e-posti: peter.dahlstrom@vaasa.fi

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Direktionen lyder under koncernförvaltningen och dess ledaren är  koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
  Direktionens förkortning är POPELA.

Direktionens sammansätning

 • Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 15 medlemmar och ersättare..
  Stadsfullmäktige i Vasa utser (4) fyra medlemmar och
  övriga avtalskommuner (1) en medlem var.
  För envar av dessa utses även en personlig ersättare.
  Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

Direktionens uppgifter

 • Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.
  Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.
  Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den.
  Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

Direktionens verksamhetsområd

 •  förutom Vaasa finns det elva (11) grannkommuner.

Kaskö,
Kristinestads,
Korsholms,
Korsnäs,
Laihela,
Malax,
Nykarleby,
Närpes,
Pedersöre,
Storkyro samt
Vörå kommuner och städer.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiplanerare Peter Dahlström tel. 06 325 1466 och 040 028 1482
  e-posti: peter.dahlstrom@vaasa.fi

Österbottens räddningsverks direktion sammanträder

onsdagar, i brandstationens ledningscentralens utrymme, adress Smedsbyvägen 14 - 16