Förbigå menyn

Österbottens räddningsverks direktion

Direktionen lyder under koncernförvaltningen.

Ordförande Ville Hämäläinen
Vice ordförande Jussi Säilä (Laihela)
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 -31.5.2023
Föredragande Tero Mäki
Protokollförare Peter Dahlström
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2021

augusti 25.8 Räddningsverkets budgetförslag för år 2022
december 15.12 Räddningsverkets bruksplan för år 2022

mars 24.3 Räddningsverkets bokslut för år 2020
juni 2.6 Direktionens möte

Möiligen möten hålls som Teams-möten.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats och under tjänstetid, alltid ca 3 veckor efter mötet på Österbottens räddningsverkets kansli vid Smedsbyvägen 14 – 16.

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Direktionen lyder under koncernförvaltningen och dess ledaren är  koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
  Direktionens förkortning är POPELA.

Direktionens sammansätning

 • Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 15 medlemmar och ersättare..
  Stadsfullmäktige i Vasa utser (4) fyra medlemmar och
  övriga avtalskommuner (1) en medlem var.
  För envar av dessa utses även en personlig ersättare.
  Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

Direktionens uppgifter

 • Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.
  Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.
  Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den.
  Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

Direktionens verksamhetsområd

 •  förutom Vaasa finns det elva (11) grannkommuner.

Kaskö,
Kristinestads,
Korsholms,
Korsnäs,
Laihela,
Malax,
Nykarleby,
Närpes,
Pedersöre,
Storkyro samt
Vörå kommuner och städer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiplanerare Peter Dahlström
  tel. 06 325 1466 och 040 028 1482
  e-post peter.dahlstrom@vaasa.fi

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Direktionen lyder under koncernförvaltningen och dess ledaren är  koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
  Direktionens förkortning är POPELA.

Direktionens sammansätning

 • Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 15 medlemmar och ersättare..
  Stadsfullmäktige i Vasa utser (4) fyra medlemmar och
  övriga avtalskommuner (1) en medlem var.
  För envar av dessa utses även en personlig ersättare.
  Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

Direktionens uppgifter

 • Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.
  Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.
  Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den.
  Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

Direktionens verksamhetsområd

 •  förutom Vaasa finns det elva (11) grannkommuner.

Kaskö,
Kristinestads,
Korsholms,
Korsnäs,
Laihela,
Malax,
Nykarleby,
Närpes,
Pedersöre,
Storkyro samt
Vörå kommuner och städer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiplanerare Peter Dahlström
  tel. 06 325 1466 och 040 028 1482
  e-post peter.dahlstrom@vaasa.fi

Österbottens räddningsverks direktion sammanträder

onsdagar, i Österbottens räddningsverks utrymme, adress Wolffskavägen 36 F12