Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Revisionsnämnden för samkommunen Vasaregionens Arenor

Medlemkommunernas kommunfullmäktige väljer revisionsnämndens ledamöter.

Ordförande:
Vice ordförande: Martin Norrgård
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Läs mera om Revisionsnämnden för samkommunen Vasaregionens Arenor

Enligt samkommunens grundavtal ska medlemskommunernas fullmäktige för fyra år åt gången välja

 1. revisor och
 2. revisorsersättare för att granska samkommunens förvaltning och ekonomi

Revisionsnämndens sammansätning

 1. Samkommunens Vasaregionens Arenors revisionsnämnd består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) personliga ersättare.
 2. Vasa väljer två (2) av dessa och Korsholm två (2).
 3. Nämndens ordförande utses av Korsholm och vice ordförande av Vasa.
 4. De som är valbara till förtroendeuppdrag i samkommunens medlemskommuner, är också valbara till samkommunens organ.

Valbar är dock inte en en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen och
inte heller en person som är anställd hos samkommunen.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo och

Ekonomi- och ägarstyrning

Läs mera om Revisionsnämnden för samkommunen Vasaregionens Arenor

Enligt samkommunens grundavtal ska medlemskommunernas fullmäktige för fyra år åt gången välja

 1. revisor och
 2. revisorsersättare för att granska samkommunens förvaltning och ekonomi

Revisionsnämndens sammansätning

 1. Samkommunens Vasaregionens Arenors revisionsnämnd består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) personliga ersättare.
 2. Vasa väljer två (2) av dessa och Korsholm två (2).
 3. Nämndens ordförande utses av Korsholm och vice ordförande av Vasa.
 4. De som är valbara till förtroendeuppdrag i samkommunens medlemskommuner, är också valbara till samkommunens organ.

Valbar är dock inte en en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen och
inte heller en person som är anställd hos samkommunen.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo och

Ekonomi- och ägarstyrning