Förbigå menyn

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Vasas ledamöter väljs till fullmäktiges mandattid.

Ordförande: Anders Norrback
Vice ordförande: Samuel Broman
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

Läs mera om Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

 1. En samkommun har bildats genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner.
 2. Samkommunen sköter för sina medlemskommuners räkning de uppgifter som framgår av grundavtalet.
 3. Hemorten för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är Vasa
 4. Samkommunens 14 medlemskommuner är: Karleby, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad och Kaskö.
 5. Förkortningen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är SÖFUK.

Samkommunens sammansättning

 1. Enligt samkommunens grundavtal väljer varje medlemskommun till samkommunsstämman en (1) representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga invånare.
 2. Vasa väljer fyra (4) representanter.
 3. I grundavtalet finns inga bestämmelser om representanternas mandattid och inte heller ersättare nämns, varför medlemskommunerna fritt kan bestämma om dessa.
 4. De som är valbara till förtroendeuppdrag i samkommunens medlemskommuner, är också valbara till samkommunens organ.
 5. Stadsstyrelsens koncernsektion utnämner stadens representanter för samkommunsstämman till varje samkommunsstämma.
 6. Den högsta beslutanderätten i samkommunen utövas av samkommunsstämman.

Valbar är dock inte en

 1. en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen och
 2. inte heller en person som är anställd hos samkommunen.

Samkommunens uppgifter

 1. SÖFUK underhåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater samt Kultur Österbotten.
 2. Samkommunen är delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.
 3. Samkommunens högsta behörighet utövas av samkommunsstämman.

Tillägsuppgifter

Ekonomi- och ägarstyrning

Läs mera om Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

 1. En samkommun har bildats genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner.
 2. Samkommunen sköter för sina medlemskommuners räkning de uppgifter som framgår av grundavtalet.
 3. Hemorten för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är Vasa
 4. Samkommunens 14 medlemskommuner är: Karleby, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad och Kaskö.
 5. Förkortningen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är SÖFUK.

Samkommunens sammansättning

 1. Enligt samkommunens grundavtal väljer varje medlemskommun till samkommunsstämman en (1) representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga invånare.
 2. Vasa väljer fyra (4) representanter.
 3. I grundavtalet finns inga bestämmelser om representanternas mandattid och inte heller ersättare nämns, varför medlemskommunerna fritt kan bestämma om dessa.
 4. De som är valbara till förtroendeuppdrag i samkommunens medlemskommuner, är också valbara till samkommunens organ.
 5. Stadsstyrelsens koncernsektion utnämner stadens representanter för samkommunsstämman till varje samkommunsstämma.
 6. Den högsta beslutanderätten i samkommunen utövas av samkommunsstämman.

Valbar är dock inte en

 1. en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen och
 2. inte heller en person som är anställd hos samkommunen.

Samkommunens uppgifter

 1. SÖFUK underhåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater samt Kultur Österbotten.
 2. Samkommunen är delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.
 3. Samkommunens högsta behörighet utövas av samkommunsstämman.

Tillägsuppgifter

Ekonomi- och ägarstyrning

Svenska Österbottens Förbund för utbildning sammanträder

vid Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa