Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Sundom skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Andra protokollen för Sundom skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

protokollförare, rektor Annika Snickars
tel. 040 516 6046
e-post:  annika.snickars@edu.vaasa.fi.

Andra protokollen för Sundom skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

protokollförare, rektor Annika Snickars
tel. 040 516 6046
e-post:  annika.snickars@edu.vaasa.fi.

Sundom skolas direktion sammanträder

vid Sundom Lärcenter, Sundomvägen 13.