Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Sundom skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2022

Mötesprotokollen 2021

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta

protokollföraren, rektorn Annika Snickars
tel. 040 516 6046
e-post: annika.snickars@vaasa.fi.

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta

protokollföraren, rektorn Annika Snickars
tel. 040 516 6046
e-post: annika.snickars@vaasa.fi.

Sundom skolas direktion sammanträder

i Sundom Lärcenter, adress Sundomvägen 13.