Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Sundom skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2020

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta

protokollföraren, rektorn Annika Snickars
tel. 040 516 6046
e-post:  annika.snickars@edu.vaasa.fi.

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta

protokollföraren, rektorn Annika Snickars
tel. 040 516 6046
e-post:  annika.snickars@edu.vaasa.fi.

Sundom skolas direktion sammanträder

i Sundom Lärcenter, adress Sundomvägen 13.