Förbigå menyn

Sundom skolas direktion

Sundom skolas direktion lyder under svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande: Filip Sten
Vice ordförande:
öredragare: rektor Annika Snickars
Närvaro- och talrätt:
skoldirektör Marianne West
Sektionens representant: Emine Ehrström
Protokollförare: Annika Snickars

Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 19.2., 17.9.

Läs mera om Sundom skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
 • Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
 • Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
 • Sundom skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

 • Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
 • Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
 • fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
 • ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
 • fastställa skolans budgetförslag
 • främja samarbetet mellan hem och skola
 • avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, rektor Annika Snickars
  tel. 06 325 3900
  tel. 040 516 6046
  e-posti: annika.snickars@edu.vaasa.fi

Läs mera om Sundom skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
 • Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
 • Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
 • Sundom skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

 • Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
 • Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
 • fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
 • ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
 • fastställa skolans budgetförslag
 • främja samarbetet mellan hem och skola
 • avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, rektor Annika Snickars
  tel. 06 325 3900
  tel. 040 516 6046
  e-posti: annika.snickars@edu.vaasa.fi

Sundom skolas direktion sammanträder

på Sundom Lärcenter, Sundomvägen 13