Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sundom skolas direktion

Sundom skolas direktion lyder under svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Filip Sten
Vice ordförande
Föredragande rektor Annika Snickars
Närvaro- och talrätt
skoldirektör Marianne West
Sektionens representant Emine Ehrström
Protokollförare Sabine Nygrund
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Läs mera om Sundom skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
  Sundom skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
  fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
  ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
  fastställa skolans budgetförslag
  främja samarbetet mellan hem och skola
  avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren rektor Annika Snickars
  tel. 06 325 3900
  tel. 040 516 6046
  e-posti: annika.snickars@edu.vaasa.fi

Läs mera om Sundom skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
  Sundom skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
  fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
  ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
  fastställa skolans budgetförslag
  främja samarbetet mellan hem och skola
  avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren rektor Annika Snickars
  tel. 06 325 3900
  tel. 040 516 6046
  e-posti: annika.snickars@edu.vaasa.fi

Sundom skolas direktion sammanträder

i Sundom Lärcenter, adress Sundomvägen 13.