Förbigå menyn

Skattesatserna

Skatteinkomsterna består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt.

Skattesatserna år 2022 är:

Kommunalskatten 21,00 %

Fastighetsskatten:

 • allmän fastighetsskatt 1,25 %
 • stadigvarande bostadsbyggnader 0,55 %
 • övriga bostadsbyggnader 1,10 %
 • kraftverk 2,85 %
 • obebyggd byggplats 4,00 %
 • allmännyttiga sammanslutningar 0,00 %

 

Skattesatserna år 2023 är (godkänd av stadsfullmäktige den 14.11.2022):

Kommunalskatten 8,36 %

Fastighetsskatten:

 • allmän fastighetsskatt 1,25 %
 • stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
 • övriga bostadsbyggnader 1,10 %
 • kraftverk 2,85 %
 • obebyggd byggplats 4,00 %
 • allmännyttiga sammanslutningar 0,00 %