Du är här

hammashoito

Elevvården

Elevvårdens uppgift är att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Varje elev inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har rätt till elevvård. Elevvård är främst förebyggande elevvård som stöder hela skolan. Eleverna har dessutom rätt till individuell elevvård. Elevvårdens uppgift är att: * främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande * främja skolgemenskapens och skolmiljöns välbefinnande och ansvara för att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder * främja samarbetet mellan hemmet och skolan * garantera tidigt stöd säkerställa att eleverna får likvärdiga och kvalitativa elevvårdstjänster som ges av skolpsykolog, skolkurator och skolhälsovård Eleverna har tillgång till skolpsykolog och skolkurator samt skolhälsovårdare, skolläkare och skoltandvård. Oppilashuolto kuuluu koulujen kasvatus- ja opetustehtävään ja pohjautuu vastavuoroiseen luottamuksellisuuteen ja kunnioitukseen koulun, kodin ja oppilaan välillä.
Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barns skolgång, lärande eller välmående, uppmuntrar vi till kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal i ett tidigt skede. Även eleven själv kan kontakta skolans lärare eller elevvårdspersonal. Skolans personal är också skyldig att initiera ärenden vid oro för en enskild elev.

Telefonservice

Chefen för fostran och utbildning

+35863253152

Webbsida

Elevvården
Ansvarig person: 
Skoldirektör - finskspråkig grundläggande utbildning
Phone numbers: 
+358 6 325 3206
+358 40 754 7702
Grundläggande utbildning