Du är här

Lapsi ja koira

Veterinärvård

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret. Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster vardagar under kontorstid och brådskande veterinärhjälp dygnet runt. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.
Vasa stads smådjursklinik behandlar sällskapsdjur. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Vasa onsdagar kl. 14–17. Laihelas och Lillkyros veterinärsmottagning är avsedd främst för kunder från Laihela och Lillkyro. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Laihela torsdagar kl. 16–17. Till djurens välbefinnande hör bl.a. hälsogranskningar, ID-märkningar, tandvård, vaccineringar, behandling av akuta sjukdomsfall, laboratorieundersökningar och djurskyddsinspektioner. I Vasa sköter övervakningsveterinären djurskyddsärenden.

Tidsreservering och rådgivning:

Veterinärvård i Vasa
Tiina Anttila och Nina Haglund, Harstadsgatan 4, 65350 Vasa
Vardagar kl. 9-16 tel. 06 325 2274
Vaccinering utan tidsreservering i Vasa på onsdagar kl. 14-17.

Vasa stads smådjurskliniken har telefontider under vardagar kl. 9-10 och kl. 13.15-14.

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro
Sari Panu, Junkkarintie 3 B, 66400 Laihia
telefontid vardagar kl. 8-9 tel. 040 525 5517
Mottagning i Laihela betjänar främst klienter i Laihela och Lillkyro.

Djurskyddsärenden
Liana Hansson, Senatsgatan 1 B, 65100 Vasa
tel. 040 158 8649

Jour:
Vardagar mellan kl. 16 och 08. Under veckoslutet från fredag kl. 16 till måndag kl. 08.
Samtalsavgift är 1,527 €/min + Ina mellan kl. 08–20 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20–08.

  • Område 1 (Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö) tel. 0600 399 199.
  • Område 2 (Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vörå) tel. 0600 399 299.
Som betalningsmedel går kontant betalning, bank- och kreditkort och Visa electron.
Ansvarig person: