Förbigå menyn
Unga

Till niorna

Vasa gymnasium är en liten skola i ett stort campus!

Vasa gymnasium är en skola med ca 200 studerande och 21 ämneslärare i ett stort gymnasiecampus som kallas campus Lykeion. Campus Lykeion delas med Vaasan lyseon lukio och här studerar sammanlagt ca 1000 studerande.

Vasa gymnasium erbjuder gymnasiestudier enligt den nationella gymnasieutbildningen och utöver det erbjuder vi studerande som idrottar på elitnivå en möjlighet att på ett flexibelt sätt kombinera studier och satsning på idrott. Läs mer om det här under rubriken Vasa idrottsprofilering.

Vi samarbetar även med YA, VAMIA och FKF eftersom deras kombi-studerande avlägger sin gymnasieutbildning och sin studentexamen hos oss. Samarbete sker också med Vasa stads Taikon och Kuula institutet.

Här nedanför kan du läsa mer om vardagen på VG.

Bild på Vasa gymnasium från Kyrkoesplanaden.

Skolvardag på VG

Läsåret
Läsåret är indelat i 5 perioder. Varje period består av ca 8 veckor. I slutet av varje period ordnas en utvärderingsvecka för alla de ämnen som du studerat under en period.

Lektionstider
Lektionstider på VG är kl. 8.05-15.30. Under dagen kan du ha håltimme och då kan du passa på att göra skolarbete eller ta en paus.

Klasser
På VG har vi 2-3 parallellgrupper per årskurs. Varje grupp har en grupphandledare som träffar sin klass 2 gånger/period. En gång på en längre morgonsamling och en gång i slutet av utvärderingsveckan på en längre klasstimme med olika aktiviteter klassvis eller årskursvis.

Vardagen består av studier, men på VG har vi också annan verksamhet såsom olika tema- och friluftsdagar som du kan läsa mer om här nedan.

Ämnen i gymnasiet

 • Modersmål och litteratur
 • Finska (A, B eller MoFi)
 • Engelska
 • Tyska och franska är språkämnen som erbjuds på Vasa gymnasium. Utöver det här kan du välja att läsa spanska, italienska, ryska och japanska på Vasan lyseon lukio
 • Matte (kort och lång)
 • Biologi
 • Geografi
 • Fysik
 • Kemi
 • Religion
 • Livsåskådningskunskap
 • Historia
 • Filosofi
 • Psykologi
 • Samhällslära
 • Hälsokunskap
 • Studiehandledning
 • Gymnastik
 • Musik
 • Bildkonst

Exempel på schema och studiebricka

Exempel på schema för studerande på åk 2

Bilden visar ett exempelschema för en studerande på åk 2.

Exempel på schema för en idrottare
(Obs! Det är en god idé och rekommenderas att idrottare går gymnasiet på fyra år)

Exempel på studiebricka

Bilden visar exempel på en studiebricka vid VG

Traditioner på VG

 • Introduktionsdagar för nya studerande på åk 1. Skolåret inleds med grupphandledarna och tutorerna som ordnar program så att alla ska bli bekanta med varandra i sin klass och årskursen. Under introdagarna får man information om allt praktiskt man behöver veta om skolvardagen samt skolning i de olika digitala verktygen man behöver, t.ex. läromedelslicenser och digitala studieplattformar.
 • Junnudagen är campus Lykeions gemensamma tutoreftermiddag som ordnas i slutet av augusti så att VG:s och Lyskas förstaårsstuderande ska bli bekanta med varandra.
 • UNI world-day är dagen då campus Lykeion utlyses fri från trakasserier. Hela åk 1 får ta del av workshops med betoning på olika temaområden, t.ex. antirasism, etik, identitet, interaktion, språkligt självförtroende, traditioner och hållbar utveckling.
 • Penkis eller bänkskuddardagen ordnas av abiturienterna inför deras läslov.
 • Äldstes dans ordnas för åk 2 för att fira att de är äldst i skolan då abiturienterna får läslov.
 • Temadagar ordnas av studerandekåren och tutorerna för att uppmärksamma specifika datum samt skapa en guldkant i skolvardagen.
 • Lucia ordnas av åk 2. Vårdnadshavarna till åk 2 får inbjudan till att ta del av programmet och efteråt bjuds hela skolan på glögg och pepparkakor. På eftermiddagen lussar åk 2 på ålderdomshemmet Carl & Carolina som vi är grannar med.
 • Julfesten är avslutningen på höstterminen med trevligt program och ringdans i hela skolan.
 • Friluftsdag med olika teman ordnas för hela skolan på våren i maj.
 • Fredagspicknick är en för campus Lykeions gemensam tillställning på Sandö då vi umgås, leker, tävlar och lyssnar på studerande som uppträder med musik.
 • Stafettkarnevalen deltar man även i på gymnasiet. Det är populärt och lika välkommet varje år.
 • Skolfotboll är en fotbollsturnering som studerande från alla årskurser kan delta i.
 • VG:s innebandyturnering är en tillställning på våren där alla klasser deltar med ett eget lag. Viktigast är att alla har roligt!

VG:s studerande har ordet

Abiturienter berättar

Vad har dina år i gymnasiet lärt dig?

– Mina styrkor och svagheter i olika ämnen samt vilka ämnen som faktiskt intresserar mig, vilket i sin tur har lett till att mycket har klarnat om framtiden och karriärmässigt. Jag har också lärt mig mycket om mig själv under gymnasietiden.

– Jag tycker att jag har blivit bättre på att förklara hur saker och ting hör ihop samt hur jag tänker om olika saker. Jag har också utvecklats som person och blivit säkrare på vad jag kan.

Hur planerar du studietiden då du har läslov innan vårens studentskrivningar?

– Jag ska jobba och studera, men också studera med vänner så ofta som möjligt. För att kunna kombinera arbete och förberedelser för studentskrivningarna har jag gjort ett veckoschema på vad jag ska läsa.

Hur var det att skriva studentprov vid höstens studentkrivningar?

– Det var helt ok. På morgonen samlades alla i skolans matsal och gjorde i ordning sin matbricka. Vår rektor ropade upp våra namn i tur och ordning och vi gick till skrivsalen där alla hade en egen namngiven plats. Man började med att ställa datorn i ordning och sedan gav en lärare information om skrivningen och så fick vi logga in i provsystemet. När klockan blev 9:00 startade vår rektor provet. Jag skrev engelska och geografi på hösten.


Studerande från årskurs 1 och 2 berättar

Varför valde du gymnasiet?

– På 9:an var jag var ännu osäker på vad jag vill bli, så jag gav mig mera tänketid inför framtiden.

– Eftersom jag vill ta studenten.

– Jag är intresserad av språk och har läst franska på högstadiet. Jag ville fortsätta läsa mer franska och även flera andra språk. Nu har jag läst ryska på Vaasan Lyseon lukio och funderar på att också läsa spanska.

Vilken är den största skillnaden mellan åk 7-9 och gymnasiet?

– Gymnasiet kräver mer fokus och ansvar. Men det är ändå lite friare då du får välja vilka ämnen du vill satsa på. Proven koncentreras till en utvärderingsvecka varje period. Då har vi har haft mest skriftliga prov, men också presentationer av grupparbeten vi jobbat med under studieavsnitten. I filosofi hade vi t.ex. en muntlig argumentationsuppgift.

Goda råd till en på 9:an som funderar på gymnasiet

– Om du orkar läsa läsämnen så är gymnasiet toppen och du får välja ganska fritt vad du vill satsa på. Dessutom måste du inte ha vitsord 10 i allt, utan godkänt räcker i ämnen som du inte tänker skriva i studentskrivningarna. Då har du mer tid att läsa bra på de ämnen som du vill satsa på i studentexamen.

– Testa på gymnasiet. Stressa inte för valet. Om du inte trivs med studierna kan man byta utbildning.


Idrottare berättar

Varför sökte du till Vasa gymasium och Vasa idrottsprofilering?

– För att på bästa sätt kunna satsa på min idrott (simning) men ändå klara av gymnasiestudier. Tack vare skolan får jag tid i schemat för morgonträningar. Jag får också studiepoäng för träningar (akademin) vilket även möjliggör att träna den träningsmängd vi gör. Vid VG är det även lätt att åka på läger och tävlingar då skolans lärare har förståelse för detta och stödjer en.

Hur lyckas du kombinera idrott på elitnivå och gymnasiestudier?

– Jag har valt att ta gymnasiet på fyra år för att kunna satsa på båda ordentligt. Där ett val som jag har varit mycket nöjd med eftersom jag läser många fördjupade studieavsnitt. Det gäller att planera sin tid bra så att man får tid för idrott, skola och fritid.

– Det går jättebra! Lärarna är flexibla när jag missar skoldagar och prov p.g.a. idrottsresor och läger. Det gäller att ta ansvar för det och att i god tid planera in det. Vi löser det med lärarna.

Ta kontakt

Kontaktuppgifter till övrig personal hittas under Vi som jobbar här.