Förbigå menyn
Nainen ja meri

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hur är det med Vasaborna? Kom med i en workshop och berätta!

Publicerad: 17.4.2023

Uppdaterad: 25.4.2023

I april och maj anordnar vi workshops för att främja ungdomars, vuxnas och äldres välbefinnande och vi bjuder in alla från Vasa att delta.

Invånarnas svar om sitt eget välmående behövs för att hjälpa till i arbetet med att skapa en ny välfärdsplan för staden.

– Vi håller just nu på att förnya vår välfärdsplan, och vi vill ha med invånarnas åsikter i den här processen. På det sättet får vi veta om våra åtgärder är korrekta och hur alla Vasabors välbefinnande kan främjas, säger välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

Vad är bra i Vasa och vad kan utvecklas?

Vasa stad spelar en viktig roll för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Vi planerar bostadsområden, underhåller gator, fostrar och undervisar barn och unga, anordnar kulturevenemang och mycket mer.

Välbefinnande betyder inte bara fysisk kondition, det påverkas också av till exempel boende, rutiner, sociala relationer, miljö och säkerhet.

– Kom och berätta vad de förebyggande åtgärderna för välbefinnande skulle kunna vara, vad som är bra i Vasa och vad som kan utvecklas, uppmanar Flinkkilä.

Tre workshops för olika åldrar

Vi ordnar tre olika workshops för kommuninvånare i olika åldersgrupper. På detta sätt kan vi fokusera på ett visst skede i livet, och diskutera dess utmaningar och styrkor. Under alla evenemang bjuder vi på kaffe.

Hur mår Vasas seniorer? Workshop för äldre

  • 28 april 2023 från kl. 14.00 till 16.00
  • Partner: Vasa stads äldreråd
  • Plats: Berghemmets festsal (Berggatan 2-4)

Vad behövs för att en människa ska må bra? Workshop för personer i arbetsför ålder

Ungas välmåendediskussion

En workshop för barn har redan tidigare i vår anordnats som en del av ”Barnens råd” i två skolor och ett daghem.