Du är här

Om Vasa

Bindningar

Vasa stads förtroendevaldas och tjänsteinnehavares bindningar enligt 84 § i kommunallagen.

Redogörelse för bindningar

Exempel på redogörelse för bindningar
stadsfullmäktiges protokoll 13.11.2017 § 116 bilag 3

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller

•    uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
     sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
•    betydande förmögenhet samt
•    andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och
     tjänsteuppdrag.
•    Om bindningar stadgas närmare i § 84 i kommunallagen.

Skyldiga att redogöra för sina bindningar i Vasa stad är:

1.    följande organs ordförande och vice ordförande:

•    Fullmäktige
•    Revisionsnämnden
•    Centralvalnämnden
•    Nämnden för fostran och undervisning samt dess finsk- och svenskspråkiga
     sektion och individsektion
•    Utbildningsnämnden samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion
•    Kultur- och idrottsnämnden och dess kultur- samt idrottssektion
•    Social- och hälsovårdsnämnden samt dess individsektion och Vasas och Laihelas
     områdessektion
•    Lillkyro områdesnämnd
•    Direktionen för de tekniska affärsverken
•    Direktionen för affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård
•    Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
•    Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
•    Vasaregionens avfallsnämnd
•    fortsätt till Den förtroendevaldas redogörelse för bindningar

2.    följande organs alla medlemmar och ersättare:

•    Stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektioner
•    Tekniska nämnden
•    Byggnads- och miljönämnden
•    fortsätt till Den förtroendevaldas redogörelse för bindningar

3.    Redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare är:

•    Stadsdirektören
•    Föredragande i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner
•    Föredragande i sektioner som sköter stadsstyrelsens, nämnders och direktioners
     uppgifter
•    fortsätt till Stadens interna nätsidor intranet

Uppgifterna om förtroendevaldas, tjästeinnehavarnas och  föredragarnas bindningar

stadsstyrelsen 10.12.2018 77

  1. förtroendevaldas bindningar
    stadsstyrelsen 10.12.2018 77 bilag 1 bindningar för förtroendevalda
  2. tjänsteinnehavarnas och föredragarnas bindningar
    stadsstyrelsen 10.12.2018 77 bilag 2 bindningar för tjästeinnehavare och  föredragare