Du är här

Om Vasa

Direktion för Haga skola

Enligt § 10 i förvaltningsstadgan kan en grundskola ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så. Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen grundade Sundom skolas direktion 5.10.2017 § 12. Den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning väljer medlemmar till direktionen som skall bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare varav en (1) hör till lärarkåren och en (1) till den övriga personalen. Om uppgifterna för skolornas direktioner bestäms i verksamhetsstadgan för resultatområdena underställda nämnden för fostran och undervisning.

ordförande  Lasse Mäkynen
vice ordförande 
Raija Koivisto-Rasmussen
föredragande  Mattbäck Monica
protokollförare  Nygård Maj-Britt
representant för svenskspråkiga sektionen Stefan Asplund
period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter 5 ersättäre 5
Lasse Mäkynen  Kaj Bäckström
Raija Koivisto-Rasmussen  Erika Nyman
Ann-Christine Stenkull-Aura  Pia Wik
representat för lärarna David Skagersten  Maria Finell
representat för personalen Kjell Nyberg  Sabine Nygrund

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 Val av representanter

länkar som tillhör denna sida:
Haga skola

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut