Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

I direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti (ARPEETIJK) finns sex (6) medlemmar, som utnämns av Vasa, Storkyro och Laihela. Var och en av kommunerna utnämner två (2) medlemmar och två (2) ersättare. Direktionens verksamhetsperiod är den samma som fullmäktigemandatperioden i Vasa stad.

ordförande Pasi Keskinen
vice ordförande
Arvo Koivuniemi Laihela
föredragande Suvi Aho
protokollförare Kari Haverinen
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti ledamot 6 ersättare 6
Vasa
Sannf Heli Niemi Sannf Rauno Niemi
C Pasi Keskinen C Virpi Kangas

Storkyro
C Jukka Hakamaa C Jari Viertola
Saml Maarit Hulkko Marja Vaismaa

Laihela
C Arvo Koivuniemi Saml Heikki Mäkinen
SDP Sari Laitala-Takala Maria Pihlajamaa

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 9.10.2017 107
Työpaja Arpeetin johtokunta 24.8.2017 20

länkar som tillhör denna sida:
Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti = ARPEETIJK