Du är här

Om Vasa

Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård

Direktionen för affärsverket Vasa Regionala företagshälsovård (VARFH) 1) beslutar om skötseln av i folkhälsolagen avsedda uppgifter som separat överenskoms med hälsocentralerna 2) producerar och utvecklar företagshälsovårdsservice för arbetslivet och hälsocentralerna på det sätt som föreskrivits i folkhälsolagen och lagen om företagshälsovård och i övrigt bestämts, beslutats eller överenskommits. affärsverket Vasa regionala företagshälsovård erbjuder utbildning och expertkonsultation inom företagshälsovården.

mötesdagar 2019:
5.2.
9.4.

sammanträdena hålls:
på tiisdagar kl. 16 i Vasa regionala företagshälsovård i 3. våningens mötesrum Storalånggatan 35
Ett sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta till ordföranden.

mötesprotokollen finns framlagda:
efter justeringen på stadens webbplats

tilläggsuppgifter: Tarja Suomela

protokoll som tillhör denna sida:
Direktionen för affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård 18.12.2018 35 anmälningsärenden
Direktionen för Vasa Regionala Företagshälsovård 19.9.2017 9 konstituering och mötesdagar

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Vasa regionala företagshälsovård

annat:
Affärsverket Vasa regionala företagshälsovård = VATTH