Du är här

Om Vasa

Ledamöter till direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård

Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård som är underställt social- och hälsonämnden har sju (7) ledamöter och personliga ersättare som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid. Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare. I direktionen ska därtill finnas representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt och andra samarbetsparter på det sätt som separat bestäms om detta i samarbetsavtal som ingås med dessa.

ordförande Aleksi Koivisto
vice ordförande
May-Gret Axell
föredragande Paavola Teemu
stadsstyrelsens representant Pirjo Andrejeff
stadsstyrelsens ersättare Arja Miettinen
protokollförare Tarja Suomela
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti 
Vasas ledamöter 7  Vasas ersättäre 7
SFP
Olli Aalto  Bjarne Norrgrann
Marianne Buss  Marianne Siermala
SDP 
Maija Alasalmi  Anne Similä
Mikko Viertokangas  Jorma Rantala
Saml
Helena Nurmikoski  Jussi Perttola
C
Aleksi Koivisto  Hannele Alanko-Rintala
KD 
May-Gret Axell
  Pirjo Hokkanen

Laihelas ledamot ersättare
Timo Kamila  Erkki Aro

Korsholms ledamot ersättare
Birgitta Söderback  Ulla-Maj Salin

ledamot ersättare för Vasa sjukvårds distrikt
Ann-Charlott Gröndahl  Kosti Hyvärinen

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelsen 14.8.2017 331 val
stadsfullmäktige 12.2.2018 3 Johannes Borg
stadsstyrelsen 19.2.2018 46 Olli Aalto

länkar som tillhör denna sida:
Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut