Du är här

Om Vasa

Invandrarrådet

Invandrarådet inrättades år 2006 till följd av en fullmäktigemotion. Stadsstyrelsen tillsätter ett invandarråd för sin mandattid. Invandrarrådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen bland invandrarna och strävar till att påverka den service som ges invandrarna. Rådet har tolv (12) ledamöter och tolv (12) personliga ersättare.

ordförande  Laura Ala-Kokko
vice ordförande  Marianne Waltermann
stadsstyrelsens representant  Hans Frantz
föredragande Erkki Penttinen
protokolförare Sonja Sulkakoski
period 1.6.2017 - 31.5 2019

6 ledamöter 6 ersättare organ
Laura Ala-Kokko  Pirjo Andrejeff Stadsstyrelsen
Ramieza Mahdin  Sture Erickson Social- och hälsovårdsnämnden
Markku Rautonen  Laura Linna-Välimäki Nämnden för fostran och undervisning
Tomislav Krstevski  Seija Suomela Kultur- och idrottsnämnden
Marianne Waltermann  Lotta Alhonnoro Utbildningsnämnden
Olli Aalto  Matti Anttonen Utbildningsnämnden
Oili Airaksinen-Rajala Matti Sorvari Tekniska nämnden

6 invandrarledamöter 6 ersättare
Nertila Kavaja  Kiymet Ser
Adriana Kaslin  Ali Rezai
Farhad Ariyaeimehr  Natalia Syring
Olumide Akinyemi  James Godwin
Gilbert Kabingwa  Enayatullah Rezaie
Mayya Ratsuk  Gakumba Jaspe

protokoll som tillhör denna sida:
Tekniska nämnden 16.1.2019 3 Komplettering av invandrarrådet
Stadsstyrelsen 20.11.2017 457 1 ledamot 1 ersättare
Social- och hälsovårdsnämnden 7.11.2017 1051 ledamot 1 ersättare
Nämnden för fostran och undervisning 12.9.2017 181 ledamot 1 ersättare
Kultur- och idrottsnämnden 21.9.2017 191 ledamot 1 ersättare
Utbildningsnämnden 5.9.2017 15 2 ledamöter 2 ersättare
Stadsstyrelsen 20.11.2017 457 6 ledamot 6 ersättare

länkar som tillhör denna sida:
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut