Du är här

Om Vasa

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden sörjer för servicen inom stadens byggnadstillsyn, miljöskydd och miljö- och hälsoskyddet och fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden samt stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.

mötesdagar 2019:
23.1 (detaljplan)
6.3 (bokslut) 
10.4
5.6
28.8 (budget) Halme kabinett
2.10
11.12 Halme kabinett

sammanträdena hålls:
enligt tidtabellen på onsdagar kl. 16.00 i Tekniska sektorn Kyrkoesplanaden 26
Vid behov kan nämnden ändra mötestiderna eller komma överens om extramöten.

mötesprotokollen finns framlagda:
på måndagen efter mötet, på stads webbplats

tilläggsuppgifter: Kristina Tuomisto

protokoll som tillhör denna sida:
Byggnads- och miljönämnden 12.12.2018 mötesdagar
Byggnads- och miljönämnden 27.9.2017 68 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Byggnads- och miljönämnden

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
RYLA = Byggnads- och miljönämnden