Du är här

Om Vasa

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden sörjer för servicen inom stadens byggnadstillsyn, miljöskydd och miljö- och hälsoskyddet och fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden samt stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.

mötesdagar 2018:
24.1 detaljplan, 7.3 bokslut, 25.4. 18.4, 20.6,

22.8 budget
3.10
12.12

sammanträdena hålls:
enligt tidtabellen på onsdagar kl. 16.00 i Tekniska sektorn Kyrkoesplanaden 26
Vid behov kan nämnden ändra mötestiderna eller komma överens om extramöten.

mötesprotokollen finns framlagda:
på måndagen efter mötet, på stads webbplats

tilläggsuppgifter: Kristina Tuomisto

protokoll som tillhör denna sida:
Byggnads- och miljönämnden 22.11.2017 86 mötesdagar
Byggnads- och miljönämnden 27.9.2017 68 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Byggnads- och miljönämnden

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
RYLA = Byggnads- och miljönämnden