Du är här

Om Vasa

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden sörjer för servicen inom stadens byggnadstillsyn, miljöskydd och miljö- och hälsoskyddet och fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden samt stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.

mötesdagar 2019:

 • 23.1 detaljplan
 • 6.3 bokslut
   
 • 10.4
 • 19.6
 • 28.8 budget Halme kabinett
 • 2.10
 • 11.12 Halme kabinett
   

sammanträdena hålls:
enligt tidtabellen på onsdagar kl. 16.00 Kyrkoesplanaden 26 i Tekniska sektorn
Vid behov kan nämnden ändra mötestiderna eller komma överens om extramöten.

mötesprotokollen finns framlagda:
på måndagen efter mötet stads webbplats

tilläggsuppgifter: Kristina Tuomisto

protokoll som tillhör denna sida:
Byggnads- och miljönämnden  6.3.2019 16 mötesdagen har ändrats
Byggnads- och miljönämnden 12.12.2018 mötesdagar
Byggnads- och miljönämnden 27.9.2017 68 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Byggnads- och miljönämnden

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Förslag till byggnadsordning 12.12.2018 och kartbilaga, område i behov av planering i Lillkyro

annat:
RYLA = Byggnads- och miljönämnden