Du är här

Om Vasa

Centralvalnämnden

Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen. Centralvalnämnden tillsätts för fullmäktiges mandatperiod.

mötesdagar 2019:

 

  • 7.5. tisdag kl. 16.15
  • 24.5. fredag kl. 19.00
  • 6.6. mötet har annulerats
  • 17.6. torstai klo 16.15
  • 27.6.  mötet har annulerats
     

sammanträdena hålls:
i stadskansliets lokaler på adressen Rådhusgatan 33A

mötesprotokollen finns framlagda:
under en dag och tjänstetid, två dagar efter mötet vid adressen Rådhusgatan 33A i registraturen

tilläggsuppgifter: Marjo Mäki-Krekola

protokoll som tillhör denna sida:
centralvalnämnden 21.3.2019 21 sammanträden med anledning av riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet
centralvalnämnden 7.1.2019 5 möten med anledning av riksdagsvalet 2019
centralvalnämnden 7.1.2019 2 konstituering och mötesförfarande

länkar som tillhör denna sida:
Centralvalnämndens ledamöter

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Val

annat:
Centralvalnämnden = KEVLTK