Du är här

Om Vasa

Ledamöter till revisionsnämnden

Fullmäktige väljer en revisionsnämnd (TARLA) för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

ordförande  Heimo Hokkanen
vice ordförande  Anne Rintamäki
föredragande  Matti Rosvall
protokollförare  Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 9 ersättare 9
SFP
Christian Pundars  Mathias Skytte
Alexandra Saarinen  Gunlög Ingves
Maria Storgård  Andreas Back
SDP
Piia Yli-Heikkuri  Johanna Välimaa
Raimo Rauhala  Marko Lähdesniemi
Saml
Mauri Öljymäki  Jani Peräsarka
Sannf
Mikael Ö  Liisa Stolt
C
Anne Rintamäki  Juhani Rautakoski
KD
Heimo Hokkanen  Hillevi Potoinen

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige  12.6.2017 63  val

länkar som tillhör denna sida:
Revisionsnämnden
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
Revisionsnämnden = TARLA