Du är här

Om Vasa

Fullmäktige för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Enligt grundavtalet för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä väljs från medlemskommuner med över 25 000 invånare tre (3) ordinarie ledamöter och lika många personliga ersättare till samkommunfullmäktige. Enligt rundavtalet väljs ledamöterna i fullmäktige för en period som motsvarar mandatperioden för medlemskommunernas fullmäktige. Enligt nuvarande uppgifter pågår samkommunfullmäktiges mandattid beroende på landskapsreformen till 31.12.2018.

period 1.6.2017 - 31.12.2018

styrelsen för Eskoo
odförade
Merja Uusitalo, Kristinestad
vice ordförande  Niina-Maria Mäkinen, Vasa

Vasas ledamöter

parti
ledamöter 3 ersättare 3
SDP
Helle Pellinen  Jorma Rantala
Saml
Raija Kujanpää  Mirja Kiviniemi
Sannf
Niina Mäkinen  Risto Rintamäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadfullmäktige 12.6.2017 77 val
stadsstyrelsens koncernsektion 15.5.2018 54 Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän valtuuston kokous

länkar som tillhör denna sida:
Eskoo