Du är här

Om Vasa

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun

Enligt 6 § i grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun väljer medlemskommunernas fullmäktigesamlingar ledamöter till sjukvårdsdistriktets samkommunsfullmäktige enligt invånarantalet. Vasa stad väljer sex (6) ledamöter då invånarantalet är 50 001–100 000. För varje ledamot väljs en ersättare.

ordförande Gösta Willman
protokollförare Olle Gull

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 2017 - 2021

ledamöter som Vasa har valt till period 1.6.2017 - 31.12.2018
parti
ledamöter 6  ersättare 6
SFP
Sture Erickson Thomas Öhman
Marit Nilsson-Väre Sari Somppi
SDP
Per Hellman  Nils-Johan Englund
Saml
Juha Silander  Mirja Kiviniemi
Sannf
Päivi Karppi KD Heimo Hokkanen
VÄNST
Aino Akinyemi  Päivi Moisio

protokoll som tillhör denna sida:
fullmäktige 4.9.2017 96 val för representanter

länkar som tillhör denna sida:
Vasa centralsjukhus