Du är här

Om Vasa

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun

Enligt 6 § i grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun väljer medlemskommunernas fullmäktigesamlingar ledamöter till sjukvårdsdistriktets samkommunsfullmäktige enligt invånarantalet. Vasa stad väljer sex (6) ledamöter då invånarantalet är 50 001–100 000. För varje ledamot väljs en ersättare.
Ledamöter som Vasas stad har valt till Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun
ordförande  
viceordförande  
sekreterare  
period 1.6.2017 - 31.12.2018
ledamöter / ersättare 6 / 6
fullmäktiges beslut FG 4.9.2017 § 96
parti / ledamöter parti / ersättare
SFP Sture Erickson
SFP Marit Nilsson-Väre
SFP Thomas Öhman
SFP Sari Somppi
SDP Per Hellman SDP Nils-Johan Englund
Saml Juha Silander Saml Mirja Kiviniemi
Sannf Päivi Karppi KD Heimo Hokkanen
VÄNST Aino Akinyemi VÄNST Päivi Moisio

Alla fullmäktige och ledamöter för samkommun Vasa sjukvårdsdistrikt