Du är här

Om Vasa

Landskapsfullmäktige för Österbottens förbund

Landskapsfullmäktige med sina 39 ledamöter är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i fullmäktige representerar medlemskommunernas fullmäktige.Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen. Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantal i kommunerna.

ordförande  Matias Mäkynen

 

II vice ordförande  Susanna Koski
period 2017 - 2021

parti 
ledamöter 9 
ersättare 9
SFP
Hans Frantz  Ragnvald Blomfeldt
Ulla Granfors  Anne Salovaara-Kero
SDP
Matias Mäkynen  Raimo Rauhala
Maria Tolppanen  Pirjo Andrejeff
Saml
Susanna Koski  Leena Tulimaa
Sannf
Jukka Mäkynen  Mauri Ollila
Gröna
Laura Ala-Kokko  Emine Ehrström
VÄNST
Harri Moisio  Anneli Lehto
KD
Heimo Hokkanen  Tomi Kaunismäki

protokoll som tillhör denna sida:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.5.2018 54

länkar som tillhör denna sida:
Österbottens förbund

Österbottens förbund / Landskapsfullmäktige