Du är här

Om Vasa

Representantskapet för samkommunen Österbottens förbund

Representantskapet sammanträder bara en gång. Det hålls vart fjärde år under den första delen av det år som följer efter kommunalval. Landskapsstyrelsen kallar samman representantskapet enligt 6 § i grundavtalet. Stadsfullmäktige väljer stadens representanter till representantskapet. För varje representant som väljs ska en personlig ersättare väljas.

ordförande
vice ordförande
protokollförare
period
1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 9  ersättare 9
SFP
Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt
Ulla Granfors Anne Salovaara-Kero
SDP
Raimo Rauhala  Per Hellman
Saml
Raija Kujanpää Kai Luoma
Sannf
Mauri Ollila  Matti Vahtera
Gröna
Laura Ala-Kokko  Lotta Alhonnoro
VÄNST
Anneli Lehto  Aino Akinyemi
C
Anne Rintamäki  Merja Rintamäki
KD
Heimo Hokkanen  Tomi Kaunismäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 86 representanternas val

länkar som tillhör denna sida:
Österbottens förbund
Medlemskommuner för Österbottens förbund