Du är här

Om Vasa

Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur

Den högsta beslutanderätten i samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) utövas av samkommunsstämman. Enligt samkommunens grundavtal väljer varje medlemskommun till samkommunsstämman en (1) representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga invånare. Vasa väljer fyra (4) representanter. I grundavtalet finns inga bestämmelser om representanternas mandattid och inte heller ersättare nämns, varför medlemskommunerna fritt kan bestämma om dessa.

samkommunstyrelsen
pediod 1.6.2017 - 31.5.2021

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelsens koncernsektion 21.8.2017 2 kuntayhtymäkokous 30.8.2017
kaupunginhallitus 2.10.2017 381 edustajien valitseminen
stadsstyrelsens koncernsektion 15.5.2018 59 kokousedustajat
stadsstyrelsens koncernsektion 17.9.2018 76 kokousedustajat

länkar som tillhör denna sida:
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur

annat:
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur kuntayhtymä = SÖFUK
Förvaltningsstadga för Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur