Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den idrottssektionen av kultur- och idrottsnämnd

Kultur- och idrottsnämnden har en idrottssektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid. Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

ordförande Martin Norrgård
vice ordförande 
 Matti Vahtera
nämndens representant ordförande
stadsstyrelsens representant Hans Frantz
föredragande Lehtonen Mika
protokollförare 1.1.2018 - 30.6.2018 Tarja Suomela
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5 ersättare 5
SFP
Madeleine Hamberg  Linnea Hasselblatt
Martin Norrgård Robin Nordlund
SDP
Heikki Turtonen Sari Ala-Heikkilä
Saml
Leena Tulimaa Tommi Mäki
Sannf
Matti Vahtera Juha Rantala

protokoll som tillhör denna sida:
kultur- och idrottsnämnd 5.6.2018 44 Linnea Hasselblatt
stadsfullmäktiges beslut 9.10.2017 110 anhållan om avsked Betlehem Anna
kultur- och idrottsnämnd 13.9.2017 3 val

länkar som tillhör denna sida:
Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd

Kultur- och idrottsnämnden
Kultursektionen till kultur- och idrottsnämnd