Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den individsektionen av social- och hälsonämnden

Social- och hälsonämnden har för individbeslut som gäller en kund eller patient en individsektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland sina ordinarie ledamöter eller ersättare för sin mandattid. Nämnden väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

ordförande Toivo Ikonen 
vice ordförande Tuula Närvä
stadsstyrelsens representant Pirjo Andrejeff
föredragande Jussi Björninen, Leif Holmlund, Annika Ikkala-Västi, Virpi Kortemäki, Marja Mustonen, Markku Sirviö, Pirjo Wadén, Kirsi Wik
protokollförare Tuula Hartman
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5 parti ersättare 5
SFP
Carita Mäkelä  Marianne Siermala
SDP
Liisa Sirén  Seppo Koljonen
Saml
Juha Silander  Mirja Kiviniemi
Gröna
Tuula Närvä  Omar Yeiha
C
Toivo Ikonen  PS Niina Mäkinen

protokoll som tillhör denna sida:
Social- och hälsovårdsnämnden 3.10.2017 84 val

länkar som tillhör denna sida:
Individuella sektionen till social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsnämnden