Du är här

Om Vasa

Stadsstyrelsens allmänna sektion

Allmänna sektionen är det närmaste högre kollegiala organet för tjänsteinnehavarorganisationen inom stadens centralförvaltning och avgör i denna egenskap enheternas personal , ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare. Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

mötesdagar 2018:
25.1, 8.3, 12.4, 24.5, 28.6

29.8
6.9
25.10
22.11
13.12

sammanträden hålls:
i huvudsak på torsdagar kl. 16.15 vid Styrelsegården Vasaesplanaden 10 stadsstyrelsens mötesrum
Allmänna sektionen kan vid behov ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

mötesprotokoll finns framlagda:
på onsdagen efter mötet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: registraturens personal 06 325 1066 centralregistraturen@vasa.fi

protokoll som tillhör denna sida:
Kaupunginhallituksen yleisjaosto 13.12.20.17 96 mötesdagar
Kaupunginhallituksen yleisjaosto 30.8.2017  61 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den allmänna sektionen av stadsstyrelse

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut