Du är här

Om Vasa

Stadsstyrelsens planeringssektion

Stadsstyrelsens planeringssektion har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare. Bestämmelserna om beslutanderätt skall inbegripas i centralförvaltningens verksamhetsstadga. Då beslutanderätt har överförts till tjänsteinnehavare i är enden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, behandlar sektionen rättelseyrkanden som inlämnats om besluten.

mötesdagar 2019:
15.1
19.2
12.3 extra möte kl. 16.15
16.4 ändrats mötesdag
14.5
18.6
27.8
1.10
5.11
10.12

sammanträden hålls:
på tisdagar kl. 16.15 vid adressen Rådhusgatan 33A

mötesprotokollen finns framlagda:
följande tisdag efter mötet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: registraturens personal 06 325 1066 registraturen@vasa.fi

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.11.2018 67 bilag sammanträden 2019
stadsstyrelsen  27.6.2017 56 konstutering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den planeringssektionen av stadsstyrelse
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Stadsstyrelsen