Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den svenskspråkiga sektionen för Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige. Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare. Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden. De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer. Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

ordförande  Marit Nilson-Väre
vice ordförande  Jonna Lindqvist
föredragande  Stenbacka Åsa, Levonen Anne
stadsstyrelsens representant  Anne Salovaara-Kero
närvaro- och rösträtt  nämndens ordförande
ungdomsfullmäktige 2017 - 2018
ersättare 2017 - 2018
protokollförare  Berit Mäkinen
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5  parti ersättare 5
SFP
Olli Aalto  Calle Koskela
Marit Nilson-Väre  Heidi Svartsjö
SDP
Jonna Lindqvist  Maria Österholm
Saml
Christoffer Wiik  SFP Filip Slotte
VÄNST
Andreas Toppar  SFP Linnéa Hasselblatt

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige  12.6.2017 68 val

länkar som tillhör denna sida:
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion