Du är här

Om Vasa

Stadsstyrelsens representanter i organer

Stadsstyrelsen väljer en egen representant till olika förvaltningsorgan. Mandattid är två-årig (nu 1.6.2017 - 31.5.2019) samma som stadsstyrelsens förvaltningstid.

DIREKTIONER FÖR AFFÄRSVERK

Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
stadsstyrelsens representant Johan Kullas

Direktionen för de tekniska affärsverken
stadsstyrelsens representant Mauri Ollila

Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård
stadsstyrelsens representant Pirjo Andrejeff

NÄMNDER OCH DERAS SEKTIONER

Byggnads- och miljönämnden
stadsstyrelsens representant Laura Ala-Kokko

Kultur- och idrottsnämnden
stadsstyrelsens representant Marko Heinonen

 1. Kultur- och idrottsnämndens kultursektion
  stadsstyrelsens representant Barbro Kloo
 2. Kultur- och idrottsnämndens idrottssektion
  stadsstyrelsens representant Hans Frantz


Nämnden för fostran och undervisning
stadsstyrelsens representant Harri Moisio

 1. Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkig sektion
  stadsstyrelsens representant Barbro Kloo
 2. Nämnden för fostran och undervisning, finskspråkig sektion
  stadsstyrelsens representant Harri Moisio
 3. Nämnden för fostran och undervisning, individuella sektionen 
  stadsstyrelsens representant


Områdesnämnd för Lillkyro
stadsstyrelsens representant Marko Heinonen

Social- och hälsovårdsnämnden
stadsstyrelsens representant Raija Kujanpää

 1. Social- och hälsovårdsnämndens områdessektionen för Laihela och Vasa
  stadsstyrelsens representant Mauri Ollila
 2. Social- och hälsovårdsnämndens individuella sektionen 
  stadsstyrelsens representant Pirjo Andrejeff


Tekniska nämnden
stadsstyrelsens representant Johan Kullas

Utbildningsnämnden
stadsstyrelsens representant Anne Salovaara-Kero

 1. Utbildningsnämnden, svenskspråkig sektion
  stadsstyrelsens representant Anne Salovaara-Kero
 2. Utbildningsnämnden, finskspråkig sektion
  stadsstyrelsens representant Laura Ala-Kokko
   

KOMMITTÉER, RÅD OCH VASA UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Vasa äldreråd
stadsstyrelsens representant Pirjo Andrejeff

Rådet för personer med funktionsnedsättning
stadsstyrelsens representant Raija Kujanpää

Invandrarråd
stadsstyrelsens representant Laura Ala-Kokko

Vasa ungdomsfullmäktige
stadsstyrelsens representant Harri Moisio

protokoll som gäller besluten på sidan:
stadsstyrelsen 14.8.2017 319