Du är här

Om Vasa

Mötesprotokollen till Samrådet för stadsdelföreningar

Samrådet för stadsdelsföreningar är samarbetsorgan för stadsdelsföreningar som fungerar inom Vasa stad. Årligen samlas den ett par gånger. Protokollen öppnas genom länkar för mötesdatum och de finns på sidan två år.

mötesprotokoll  2019
 

 

mötesprotokoll  2018

11.4.2017

 

ärenden som behandlar på möte:
 

  1. invånarföreningarnas årliga verksamhetsplaner.
  2. man kommer överens om samarbetet mellan staden och invånarföreningarna vid olika evenemang (som exempel städningstalko) och
  3. bekantar sig med allmänna utdelningskriterier för allmänna understöden som Vasa stad varje år beviljar.länkar som tillhör denna sida:

stadsdelföreningarnas samråd
Invånarföreningar
Områdeskommittéer
Kommittéer och råd
 

annat:

Samrådet för stadsdelföreningar har själv de äldre protokollen.