Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Gustavsborgs daghem

Gustavsborgs daghems verksamhetside är att: “Vi vill ge barnen möjlighet till en trygg, glädjerik och stimulerande miljö. Personalen strävar till att se det enskilda barnet samt uppmuntrar till självständighet, företagsamhet och positivitet.”

Tyngdpunktsområden: – Miljötänkande – Vi stärker – vi andan på daghemmet – Leken

Vårt daghem är svenskspråkigt.

Taget från föräldrautvärderingen: “Vi är oerhört imponerade av att personalen på Gustavsborg hinner iakta varje enskilt barn som individ samtidigt som de har en fin sammanhållning i gruppen. På Gustavsborgs daghem märker man att barnen inte bara har en plats att tillbringa dagen på, utan ett ställe där man lär sig nya saker och utforska världen runt omkring.”

Om du vill veta vad som händer i Gustavsborgs daghem på dagarna kan du följa daghemmet på Instagram @vasagustavsborgdh.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper

  • 040 724 9685 Blåklockan

  • 040 762 5414 Blåsippan

  • 0400 409 932 Tussilago

  • 040 158 9684 Smörblomman

  • 0400 560 877 Vitsippan

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00