Förbigå menyn

Webbinarier, evenemang, samarbetsprojekt

Här kan du ta del av presentationer från webbinarier samt information om evenemang och samarbetsprojekt som genomförts under projektets gång.

 

 

Den offentliga sektron som arbetsgivare - infosession 29.11.2022

Vasa stad och Österbottens välfärdsområde presenterade sig som arbetsgivare 29.11. Informationstillfället var speciellt riktat åt internationella studeranden och redan examinerade och information gavs om bl.a. praktik- och sommarjobbsmöjligheter inom respektive organisation. Presentationerna (i pdf-format) kan ses via länkarna nedan.

 

Business Safari - Company Visits 1.11.2022

A first Business Safari, taking international students at the later stages of their studies or already graduated, to visit four different companies in Vaasa, was arranged on 1.11. This time around we were happy to visit to Wärtsilä, Arcteq Relays, Finvacon and VEO (in the order of the visits).

Students in the vocational institutes, the universities and the universities of applied sciences in Vaasa and also graduates, had the opportunity to register their interest for the whole day event. The companies informed about their operations, work opportunities, language requirements for different positions and other relevant issues.

 

Vaasa Spouse Programme

Vårt projekt stöd under hösten piloteringen av Vaasa Spouse Programme. Programmet för inflyttade makar koordineras av Vasa universitet i samarbetet med bl.a. Vasa stad, Österbottens NTM-central och dess Talent Coastline ekosystem, TE-byrån samt Eures. Kick-off tillfället arrangerades 3.10 i universitetets utrymmen.

Redan under oktober månad anmälde sig drygt 40 personer till programmet. Syftet med programmet är, att genom olika typer av tillställningar och träffar, underlätta för personer som kommit som makar att hitta egna nätverk och att få all den information som behövs för en lyckad vardag och ett lyckligt liv på den nya hemorten. Förmedla gärna infon åt vänner och bekanta som kunde delta i gruppen. Vaasa Spouse Programme Facebook group.

Internationella experters makar - webbinarium 3.5.2022

Hur svara på utmaningen att sysselsätta internationella experters makar och underlätta deras integration?

Konkurrensen om internationell arbetskraft är hård. En stor del av internationella arbetstagare flyttar till sitt nya hemland tillsammans med maka/make och familj och en viktig faktor av attraktions- och hållkraften är att kunna sysselsätta båda makarna. Med vilka medel lyckas vi med denna uppgift? Mycket intressanta synpunkter i ämnet framfördes av Jochen Faugel, Spouse Program Helsingfors, samt Raisa Suominen, Hidden Gems Tammerfors, genom att öppna upp hur deras respektive program har byggts upp och utvecklats.

Spouse Program Helsingfors, Jochen Faugel 

Hidden Gems and HEI LIFE, Raisa Suominen

TE-byråns tjänster åt inflyttade från utlandet, Anna Korsbäck 

Internationella exempel på program för makar 

Webbinariet arrangerades  i samarbete med Talent Coastline ekosystemet och EURES -tjänsten.

Match & Catch - nätverksevent 29.9.2021

Talent Coastline, som koordineras av NMT-centralen, och TE-byrån tillsammans med TCE -projektet arrangerade 29.9.2021 ett virtuellt nätverksevent för att sammanföra arbetsgivare och internationell arbetskraft.

Evenemanget erbjöd företag en möjlighet att få synlighet och presentera sin verksamhet och därmed nå ut till nya, potentiella arbetstagare. För internationella arbetstagare gav eventet en ypperlig möjlighet att bekanta sig med arbetsgivare i Österbotten och Mellersta-Österbotten. På förmiddagen kunde man bl.a. följa en paneldiskussion och på eftermiddagen informerades både företag och arbetsatagare om berörda teman . Det fanns även en möjlighet att nätverka via privata möten.

Evenemanget genomfördes på Tavata -platformen och hade sammanlagt 212 deltagare, drygt 100 möten genomfördes och man hörde ca 30 talare.

TCE -projektet bidrog med följande videor:

Vasa stad, Hagar Elbarbary & Tareque Mahmud

Hidden Jobs

Labour Shortage and Language Perception

Five Tips for Employers

Språkcenter Linginno, Vasa universitet

Hänger det på språket? Utmana din attityd, testa dina kunskaper

Yrkesakademin i Österbotten; videon har finsk text

Introduktion till utbildningspaketet “I en internationell arbetsgemenskap”

 

Baserat på feedback från deltagande företag, finns det ett klart informationsbehov gällande internationella rekryteringar. De internationella talangerna uppskattade mest presentationen av näringslivet i våra regioner samt paneldiskussionen som på ett mångsidigt sätt behandlade ämnet.

Internationell rekrytering - webbinarium 29.4.2021

Var får vi framtidens arbetstagare? Vilka är stegen i den internationella rekryteringen?

Adam Smale, professor vid enheten för ledarskap vid Vasa universitet, förde deltagarna in i den internationella rekryteringens värld med föreläsningen “The World of Global Recruitment – Cities and Regions as Hubs for Global Talent”.

Chefen för integrations- och ungdomstjänster, Emine Ehrström, diskuterade arbetslivets kunskapsbehov inom Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde baserat på en nyligen genomförd kartläggning. Rapporten i sin helhet hittas här.

Heidi Popova, projektkoordinator för projektet Kokka kohti Suomea, berättade om den nyligen publicerade “Handbok för internationell rekrytering” . Handboken i elektronisk form hittas här.

Lawrence och Chelsea från Raisoft berättade om sina upplevelser av att arbeta som internationell arbetstagare i Finland.

Anna Korsbäck och Marko Laukas från TE-tjänster berättade kort om EURES-nätverket och om vilka tjänster TE-byrån erbjuder för arbetstagare som ämnar rekrytera internationellt. Mer information om rekrytering från utlandet på TE-tjänsters hemsida.

Vi vill också tacka alla som svarat på feedbackformuläret. Här är några av de kommentarer vi fått:

“Adam Smales föreläsning var riktigt bra och tankeväckande!” 

“Adams presentation och speciellt behovet av att förändra mindset. Men också guideboken som snart också utkommer på svenska. Den borde nog finnas på varje arbetsplats där en del av personalen är utländsk!”

“Bra och ledig, tre-språkig moderator, hon hade bra koll på helheten. Webinariet kunde ha varit längre med en paus i mitten så att det funnits tid för diskussioner och frågor.”