Förbigå menyn

Internationella experters makar

Hur svara på utmaningen att sysselsätta internationella experters makar och underlätta deras integration? Ta del av presentationerna i ämnet från vårt webbinarium 3.5.2022.

Konkurrensen om internationell arbetskraft är hård. En stor del av internationella arbetstagare flyttar till sitt nya hemland tillsammans med maka/make och familj och en viktig faktor av attraktions- och hållkraften är att kunna sysselsätta båda makarna. Med vilka medel lyckas vi med denna uppgift? Mycket intressanta synpunkter i ämnet framfördes av Jochen Faugel, Spouse Program Helsingfors, samt Raisa Suominen, Hidden Gems Tammerfors, genom att öppna upp hur deras respektive program har byggts upp och utvecklats.

Spouse Program Helsingfors, Jochen Faugel 

Hidden Gems and HEI LIFE, Raisa Suominen

TE-byråns tjänster åt inflyttade från utlandet, Anna Korsbäck 

Internationella exempel på program för makar 

Webbinariet arrangerades  i samarbete med Talent Coastline ekosystemet och EURES -tjänsten.