Förbigå menyn
I love muovi -kampanjan Vaasan joukkue Helsingissä

Utvecklande av staden

Framtidens Vasa byggs idag! Därför är arbetet för ett ännu bättre Vasa en hjärtesak för oss på stadsutvecklingen.

Vi säkerställer med vårt arbete att stadsstrategin och de strategiska programmen bidrar till framgång  för staden och stöder ett gott ledarskap. Vi stöder stadens sektorers förmåga till framförhållning samt genomförandet av de strategiska målen.

Med vår verksamhet främjar vi stadens livskraft och intressebevakning. Staden är en aktiv utvecklare av regionen, en aktör som förmedlar och skaffar kunskap. Vi agerar som en del av regionens innovationsekosystem tillsammans med företag, högskolor, organisationer samt kommuninvånarna genom gemensamt utvecklande.

Till våra uppgifter hör också främjande av projekt- och försöksverksamhet. Vi utreder med sakkunskap projekt-, försöks- och finansieringsmöjligheter och informerar aktivt om dem.

Vi främjar jämställdhet och likabehandling i staden samt tillgänglighet i stadens organisationers verksamhet och i kommuninvånarnas vardag. Också en hållbar utveckling syns tydligt i vår verksamhet.

Stadsutvecklingen bjuder in dig att bekanta dig närmare med verksamhet – välkommen till utvecklingens värld!

  • I Vasa har vi påbörjat nya försök, med vilka vi eftersträvar nya och innovativa lösningar enligt strategin för att utveckla staden.

  • Vårt mål är att inom jämställdhets- och likabehandlingsverksamheten göra Vasa stad till ett mera jämställt och jämlikt ställe att leva, arbeta och bo på.

  • Inom Vasa stads näringslivsservice stöder vi stadens livskraft och näringsliv. Vi samarbetar med näringslivet, företagarföreningarna, universiteten och andra offentliga aktörer.

  • Med hjälp av stadens projektverksamhet strävar vi efter att i stor omfattning utveckla nya innovativa metoder för att såväl utveckla stadens egen verksamhet somt att garantera välbefinnandet hos stadens invånare och ett välmående näringsliv.

  • Regionernas centralstäder, såsom Vasa, har en särskilt betydande roll inom den regionala utvecklingsverksamheten. Vi påverkar aktivt på olika sätt själva stadens och hela stadsregionens positiva utveckling och tillväxt samt dess intressebevakning.

  • Inom Vasa stads strategiarbete skapar vi i samarbete med beslutsfattarna och olika förvaltningar enhetliga riktlinjer med tanke på stadsbornas välbefinnande. I strategin definierar vi olika metoder för genomförande av servicen.

  • Vasa stad vill göra tillgänglighet till en del av stadsbilden. Tillgängligheten i Vasa är inte bara ramper här och där, utan en mångsidig och omfattande helhet av sådant som förbättrar staden och livskvaliteten samt ökar jämlikheten.

  • Inom Vasa stads statistik- och informationsproduktion koncentrerar vi oss på produktion av information och statistik enligt stadsstrategin och av analyser baserade på dessa.

  • En hållbar utveckling är en fortgående och styrd förändring, med vilken vi tryggar goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer.

  • Världen är idag mer global än någonsin och det är viktigt att den lokala och globala utvecklingen sammanlänkas.

Ta kontakt