Förbigå menyn

Styrelsen för samkommunen Vasaregionens Arenor

Samkommunens medlemskommuner är Vasa och Korsholm.

Ordförande Martin Norrgård
Vice ordförande Korsholm
Protokollförare Päivi Tuominen
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2021

augusti
september
oktober
november
december

januari
februari
mars
april
maj
juni
juli

Läs mera om Styrelsen för samkommunen Vasaregionens Arenor

Vasaregionens arenor är en samkommun som grundats år 1995. Samkommunen grundades och ägs av Vasa stad och Korsholms kommun. Medlemskommunerna är Vasa och Korsholm. Vasas andel från samkommunen är över 70 prosent. Samkommunens hemort är Vasas stad och dess språk är finska och svenska.

Samkommunens styrelsens sammansätning

 • Samkommunen Vasaregionens Arenor leds av styrelsen som består av tio (10) medlemmar och tio (10) ersättare.
  Vasas kommun väljer sex (6) medlemmar och sex(6) ersättare.
  Korsholms kommun väljer fyra (4) medlemmar och fyra (4) ersättare.
  Styrelsens ordförande utses av Vasa stad och vice ordförande av Korsholms kommun.
  De som är valbara till förtroendeuppdrag i samkommunens medlemskommuner, är också valbara till samkommunens organ.
  Valbar är dock inte en en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen och
  inte heller en person som är anställd hos samkommunen.
  I styrelsen har var och en medlem en röst.

Samkommunens uppgifter

 • Samkommunens syfte är att främja och utveckla motions- och fritidsverksamhet inom samkommunens verksamhetsområde.
  Vasaregionens Arenor äger och förvaltar lokaliteter och markområden i anknytning till sitt verksamhetsområde, eller de aktier som ger besittningsrätten till dessa och
  till dess verksamhetsområde hör
  tjänster,
  uthyrnings- och konsultverksamhet,
  ordnandet av mässor och kongresser samt
  kultur- och fritidsverksamhet.

Tillägsuppgifter

 Samservice Vasa – Medborgarinfo

Ekonomi- och ägarstyrning

Läs mera om Styrelsen för samkommunen Vasaregionens Arenor

Vasaregionens arenor är en samkommun som grundats år 1995. Samkommunen grundades och ägs av Vasa stad och Korsholms kommun. Medlemskommunerna är Vasa och Korsholm. Vasas andel från samkommunen är över 70 prosent. Samkommunens hemort är Vasas stad och dess språk är finska och svenska.

Samkommunens styrelsens sammansätning

 • Samkommunen Vasaregionens Arenor leds av styrelsen som består av tio (10) medlemmar och tio (10) ersättare.
  Vasas kommun väljer sex (6) medlemmar och sex(6) ersättare.
  Korsholms kommun väljer fyra (4) medlemmar och fyra (4) ersättare.
  Styrelsens ordförande utses av Vasa stad och vice ordförande av Korsholms kommun.
  De som är valbara till förtroendeuppdrag i samkommunens medlemskommuner, är också valbara till samkommunens organ.
  Valbar är dock inte en en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen och
  inte heller en person som är anställd hos samkommunen.
  I styrelsen har var och en medlem en röst.

Samkommunens uppgifter

 • Samkommunens syfte är att främja och utveckla motions- och fritidsverksamhet inom samkommunens verksamhetsområde.
  Vasaregionens Arenor äger och förvaltar lokaliteter och markområden i anknytning till sitt verksamhetsområde, eller de aktier som ger besittningsrätten till dessa och
  till dess verksamhetsområde hör
  tjänster,
  uthyrnings- och konsultverksamhet,
  ordnandet av mässor och kongresser samt
  kultur- och fritidsverksamhet.

Tillägsuppgifter

 Samservice Vasa – Medborgarinfo

Ekonomi- och ägarstyrning

Styrelsen för samkommunen Vasaregionens Arenor sammanträder

vid Botniahallen eller Vasa elektriska arena