Förbigå menyn

Vasaregionens samarbetsdelegation

Vasas ledamöter väljer till stadsfullmäktiges mandattid.

Ordförande: Joakim Strand
I vice ordförande: Carola Lithén (Korsholm)
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Läs mera om Vasaregionens samarbetsdelegation

Organiseringen av Vasaregionens regionala samarbete baserar sig på ett avtal mellan kommunerna om regionalt samarbete, vilket stadsfullmäktige i Vasa har godkänt 19.1.2009

Samarbetsdelegationens sammansättning

Enligt överenskommelsen kommunerna, till vilken kommunerna väljer sina representanter och personliga ersättare för dem så att varje kommun representeras av

  1. fullmäktiges ordförande och
  2. styrelsens ordförande samt
  3. kommundirektören.
  4. Vasa stad väljer dessutom två andra representanter i delegationen.

Som ordförande för delegationen fungerar Vasa stadsfullmäktiges ordförande och
som vice ordförande Korsholms kommunfullmäktiges ordförande.

De ärenden som behandlas i delegationen bereds av kommundirektörsmötet.

Samarbetsdelegationens uppgifter

De ärenden som behandlas i delegationen bereds av kommundirektörsmötet.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo och

Ekonomi- och ägarstyrning

Läs mera om Vasaregionens samarbetsdelegation

Organiseringen av Vasaregionens regionala samarbete baserar sig på ett avtal mellan kommunerna om regionalt samarbete, vilket stadsfullmäktige i Vasa har godkänt 19.1.2009

Samarbetsdelegationens sammansättning

Enligt överenskommelsen kommunerna, till vilken kommunerna väljer sina representanter och personliga ersättare för dem så att varje kommun representeras av

  1. fullmäktiges ordförande och
  2. styrelsens ordförande samt
  3. kommundirektören.
  4. Vasa stad väljer dessutom två andra representanter i delegationen.

Som ordförande för delegationen fungerar Vasa stadsfullmäktiges ordförande och
som vice ordförande Korsholms kommunfullmäktiges ordförande.

De ärenden som behandlas i delegationen bereds av kommundirektörsmötet.

Samarbetsdelegationens uppgifter

De ärenden som behandlas i delegationen bereds av kommundirektörsmötet.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo och

Ekonomi- och ägarstyrning