Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner 2024

Motioner som tillställs för beredning.

Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

Februari 19.2.

Lars Rosenblad och Ulla Granfors (SFP), Sari Ala-Heikkilä och Kim Berg (SDP), Marko Heinonen (SAML) och Tero Sulkakoski (SAF): Grundande av en FUI-fond för att stöda och utveckla FUI-verksamheten nätbaserat. Beredare ekonomi- och strategidirektör Cecilia Raunio.

Ledamot Arja Miettinen (SDP): Utredning av de förebyggande stimulerings- och rehabiliteringstjänster för seniorer som kommunerna ansvarar för. Beredare välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

Ersättare Dan Bäckman (VÄNST): Solidaritetsåtgärder som visar stöd till befolkningen i Gaza. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

April 29.4.

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp: Administrativ och funktionell sammanslagning av Vaasan kaupunginteatteri och Wasa Teater. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

De Grönas fullmäktigegrupp: Bevarande av kostnadsfritt andra stadium i Vasa. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen: Vasa stad måste avvärja att den kostnadsfria utbildningen på andra stadiet skrotas. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadress Vasaesplanaden 10
postadress PB 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadress Vasaesplanaden 10
postadress PB 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi