Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Lars-Erik Wägar
Vice ordförande Jorma Katajamäki
Föredragarna Tomas Häyry, Markku Järvelä, Christina Knookala, Jukka Kentala, Jari Karjalainen, Jan Finne ja Miia Äkkinen.
Protokollförare Henry Niemi
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 28.1
  mars 3.3, 24.3
  april 7.4, 21.4
  maj 26.5
  juni 23.6
 • september 28.9
  oktober 27.10
  november 30.11

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Koncernsektionen är stadsstyrelsens sektion, som bland annat svarar för stadens ägarstyrning och utövandet av ägarstyrningens befogenheter.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare business controller Henry Niemi
  tel. 040 651 7925
  e-post: henry.niemi@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Koncernsektionen är stadsstyrelsens sektion, som bland annat svarar för stadens ägarstyrning och utövandet av ägarstyrningens befogenheter.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare business controller Henry Niemi
  tel. 040 651 7925
  e-post: henry.niemi@vaasa.fi

Koncernsektionen sammanträder

i regel tisdagar kl. 16.15, adress Rådhusgatan 33 A, styrelsegården.