Förbigå menyn

Stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Lars-Erik Wägar
Vice ordförande: Jorma Katajamäki
Föredragarna: Tomas Häyry, Markku Järvelä, Christina Knookala
Protokollförare:  Maarit Talmat
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen har börjat sin verksamhet efter årets 2017 kommunalval.
Om koncernsektionens uppgifter kan läsas från Vasa stads förvaltningsstadga § 24.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Koncernsektionen är stadsstyrelsens sektion, som bland annat svarar för stadens ägarstyrning och utövandet av ägarstyrningens befogenheter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiplanerare Maarit Talmat
  tel. 040 356 4506
  e-post maarit.talmat@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen har börjat sin verksamhet efter årets 2017 kommunalval.
Om koncernsektionens uppgifter kan läsas från Vasa stads förvaltningsstadga § 24.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Koncernsektionen är stadsstyrelsens sektion, som bland annat svarar för stadens ägarstyrning och utövandet av ägarstyrningens befogenheter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiplanerare Maarit Talmat
  tel. 040 356 4506
  e-post maarit.talmat@vaasa.fi

Koncernsektionen sammanträder

i regel på tisdagar kl. 16.15, vid adressen Rådhusgatan 33 A.