Förbigå menyn

Stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Lars-Erik Wägar
Viceordförande: Jorma Katajamäki
Föredragarna: Tomas Häyry, Markku Järvelä, Christina Knookala
Protokollförare: Henry Niemi
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 22.1., 5.3., 9.4., 23.4., 7.5., 28.5., 11.6.
 • 20.8.
 • 24.9.
 • 29.10.
 • 26.11.

Mötesprotokoll finns framlagda

på tisdagen som följer efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen har börjat sin verksamhet efter årets 2017 kommunalval.
Om koncernsektionens uppgifter kan läsas från Vasa stads förvaltningsstadga § 24.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Koncernsektionen är stadsstyrelsens sektion, som bland annat svarar för stadens ägarstyrning och utövandet av ägarstyrningens befogenheter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, business controller Henry Niemi
  tel. 040 651 7925
  e-post henry.niemi@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen har börjat sin verksamhet efter årets 2017 kommunalval.
Om koncernsektionens uppgifter kan läsas från Vasa stads förvaltningsstadga § 24.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Koncernsektionen är stadsstyrelsens sektion, som bland annat svarar för stadens ägarstyrning och utövandet av ägarstyrningens befogenheter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, business controller Henry Niemi
  tel. 040 651 7925
  e-post henry.niemi@vaasa.fi

Koncernsektionen sammanträder

i regel på tisdagar kl. 16.15, vid adressen Rådhusgatan 33 A. Vid behov kan koncernsektionens ordförande ändra mötestid eller komma överens om ytterligare sammanträden.