Förbigå menyn

Stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Jorma Kivimäki
Vice ordförande Mauri Ollila
Föredragande Tomas Häyry, Markku Järvelä, Christina Knookala, Jari Karjalainen,Cecilia Raunio och Sari Simelius-Sillanpää.
Protokollförare Sonja Känsäkangas
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2023 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari  21.2.
mars  7.3. , 21.3.
april  4.4. , 25.4.
maj  16.5.
juni  6.6.

augusti  22.8.
september 26.9.
oktober 24.10.
november 28.11.

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 20.2.
mars 5.3. , 19.3.
april 9.4. , 23.4.
maj 7.5. , 28.5.

augusti 27.8.
september 24.9.
oktober 22.10.
november 26.11.

Vid behov kan koncernsektionens ordförande ändra mötestid eller komma överens om ytterligare sammanträden.

Mötesprotokollen finns framlagda på tisdagen som följer efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionens sammansättning

  • I koncernsektionen finns nio (9) ledamöter samt ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid en ordförande och vice ordförande för sektionerna, vilka ska vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Läs mera om stadsstyrelsens koncernsektion

Sektionens sammansättning

  • I koncernsektionen finns nio (9) ledamöter samt ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid en ordförande och vice ordförande för sektionerna, vilka ska vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Koncernsektionen sammanträder

i regel tisdagar kl. 16.15, adress Vasaesplanaden 10, Styrelsegården.