Förbigå menyn

Bokslut

Kommunens räkenskapsperiod är ett kalenderår. För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut uppgöras före utgången av mars månad. Fullmäktige behandlar bokslutet i juni.

I stadens bokslut ingår verksamhetsberättelse, resultaträkning, tablå över budgetutfallet, balansräkning och noter till bokslutet. Stadens bokslut kompletteras dessutom med ett koncernbokslut. I koncernbokslutet ingår förutom stadens bokslut också dotterbolagens bokslut.

Bokslut 2023

Bokslut 2022

Bokslut 2021

Bokslut 2020

Bokslut 2019

Bokslut 2018