Du är här

  • Matsalen
  • Elproduktion i skola
  • Borgaregatans skola

Om Vasa

Borgaregatans skola

Borgaregatans skola

Borgaregatan 13-15, 65230 Vasa

e-post: borgaregatans.skola(a)vaasa.fi

lärarnas e-post: fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi

övrig personal: fornamn.efternamn@vaasa.fi

kontaktuppgifter tfn

rektor Seppo Kallio

06 325 3384, 040 547 6292

biträdande rektor 

06 325 3376, 040-1964459

skolsekreterare Maj-Britt Nygård 06-3253385
lärarrum 06 325 3386

Länk till tilläggsininformation om uthyrning av utrymmen i skolorna.

  ”En skola där vi trivs!”

 

 

Bra att veta

Elevhandledningens uppgift är att stödja elevens tillväxt och utveckling så att eleven kan utveckla sina studiefärdigheter och sitt sociala mognande samt förbättra de kunskaper och färdigheter som beh