Förbigå menyn
Lapset soittavat pianoa

Musikförberedelse

Till musikförberedelsen är alla barn i åldern 7-9 välkomna, inga tidigare musikstudier behövs.

Musikförberedelse är målinriktad musikundervisning och till sitt innehåll en fortsättning på musiklekskolan.

Musikförberedelse ordnas i Kuula-institutet och i skolor.

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är huvudsakligen 11.4.-12.5.2024. Om det finns plats i grupperna kan nya elever antas under läsåret.

Du kan söka via Kuula-institutets Wilma. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

I slutet av våren skickar vi instruktioner angående fortsättningsanmälan åt dom som redan är elever hos oss .

Undervisningens mål och innehåll

  • Bekanta sej med olika musikstilar
  • Bekanta sej med orkesterinstrumenten genom att lyssna till och själv pröva.
  • Lär barnet att själv anpassa musikens grundelement.
  • Förbereder barnet för individuell undervisning.

Undervisningstider och -platser

Musikförberedelse ordnas i Kuula-institutet och i skolor. Lektionen är 45 minuter.

Undervisning i Kuula-institutets utrymmen

  • ukulele, kantele
  • eftermiddags- och kvällsgrupper

Undervisning i skolor (1.-3. klass)

Vikinga skola, Gerby skola, Övningsskola, Hietalahden koulu,  Huutoniemen koulu, Keskuskoulu, Isolahden koulu, Länsimetsän koulu, Suvilahden koulu, Onkilahden koulu och Rauhalan koulu (Laihela)

Som instrument används

  • ukulele, kantele, piano, blockflöjt
  • Undervisningens tidpunkt överenskoms med skolan
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kuula-institutets kansli