Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset soittavat pianoa

Musikförberedelse

Till musikförberedelsen är alla barn i åldern 7-9 välkomna, inga tidigare musikstudier behövs.

Musikförberedelse är målinriktad musikundervisning och till sitt innehåll en fortsättning på musiklekskolan.

Musikförberedelse ordnas i Kuula-institutet och i skolor.

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är huvudsakligen april månad. Om det finns plats i grupperna kan nya elever antas under läsåret.

Du kan söka via Kuula-institutets Wilma. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

I slutet av våren skickar vi instruktioner angående fortsättningsanmälan åt dom som redan är elever hos oss .

Undervisningens mål och innehåll

 • Bekanta sej med olika musikstilar
 • Bekanta sej med orkesterinstrumenten genom att lyssna till och själv pröva.
 • Lär barnet att själv anpassa musikens grundelement.
 • Förbereder barnet för individuell undervisning.

Undervisningstider och -platser

Musikförberedelse ordnas i Kuula-institutet och i skolor. Lektionen är 45 minuter.

Undervisning i Kuula-institutets utrymmen

 • ukulele, kantele
 • eftermiddags- och kvällsgrupper

Undervisning i skolor (1.-3. klass)

Keskuskoulu, Länsimetsän koulu, Suvilahden koulu, Huutoniemen koulu, Isolahden koulu, Vasa övningskola och Vikinga skola, Rauhalan koulu (Laihela)

som instrument används

 • ukulele, kantele, piano, blockflöjt
 • Vikinga skola: klarinett
 • Vasa övningskola: flöjt, klarinett och ett bleckblåsinstrument

Undervisningens tidpunkt överenskoms med skolan

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä

Kuula-opiston kanslia

 • (06) 325 3822

 • 0400 430 131