Du är här

Om Vasa

Boende och byggande

Här finns uppgifter om Vasas bostadsproduktion samt uppgifter om bostadspriser och -affärer.
Talo.jpg

Bostadsproduktion

Merparten av de bostäder som byggs i Vasa är våningshusbostäder. Av bostäderna som byggts under de 30 senaste åren finns ca 60 procent i flervåningshus. Årsproduktionen inom alla bostadsformer var under samma tidsperiod över 420 bostäder per år, varvid antalet i flervåningshus var ca 260. Totalt har antalet färdigställda bostäder under 30 år varit ca 13 200.
Bostadsproduktion i fjol (2017) var andra störst på sista fem år, antalet färdigställda bostäder var totalt 492, varav 365 i flervåningshus. Under åren 2012-2017 var produktionen 366-510 på årsnivå. Under 2000-talet har i genomsnitt 389 bostäder färdigställts per år.

Bostadsproduktion 1990-2017

Bostadspriser och -affärer

Kvadratmeterpriserna på bostäder i Vasa är lägre än i större städer i Finland. Bostadsaffärernas antal motsvarar siffrorna i Tavastehus och Björneborg.

Bostadspriser och -affärer 2017