Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Ote Ravilaakson viheralueiden luonnoksesta

Travdalen (ak1079)

Det är meningen att Travdalen ska bli en varmhjärtad, levande, mångsidig stadsdel som i fråga om bostadsstrukturen och funktionerna är blandad, där allt väsentligt är nära och där både barn och vuxna, gamla och unga, jäktade och mindre jäktade, boende och besökare trivs.

I detaljplaneutkastet framläggs en detaljplanelösning där det på travbaneområdet skapas en ny stadsdel som utgör en fortsättning på Vasas rutplanecentrum och som erbjuder en spännande och upplevelserik levnadsmiljö för 2000–2500 nya invånare med starka och mångsidiga service- och affärslokalsmöjligheter. Travdalen är Sandvikens nya hjärta baserad på traditionell rutplanestadsstruktur, vilken samtidigt både svarar på de nyaste tekniska och klimatstrategiska utmaningarna och uppfyller den moderna människans önskemål och behov i fråga om levnadsmiljön.

I detaljplaneutkastet framläggs en detaljplanelösning där det på travbaneområdet skapas en ny stadsdel som utgör en fortsättning på Vasas rutplanecentrum och som erbjuder en spännande och upplevelserik levnadsmiljö för 2000–2500 nya invånare med starka och mångsidiga service- och affärslokalsmöjligheter. Travdalen är Sandvikens nya hjärta baserad på traditionell rutplanestadsstruktur, vilken samtidigt både svarar på de nyaste tekniska och klimatstrategiska utmaningarna och uppfyller den moderna människans önskemål och behov i fråga om levnadsmiljön.

Planprojektets tidslinje

Sen senaste skedet finns på toppen

 1. Godkännande 23.3.2020

 2. Lagakraftvunnen plan 12.5.2010

 3. Förslag

  örslaget till detaljplanändringen var framlagt 7.6-5.8.2019

 4. Utkast

  Utkastena till detaljplaneändringen var framlagt 31.8-30.9.2017.

   

 5. Aktuell 3.11.2016

Mera bilder

Tilläggsinformation