Förbigå menyn

Borgaregatans skolas direktion

Direktionen lyder under svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande: Ulla Björklund
Vice ordförande: Robert Witting
Föredragare: Monica Mattbäck
Närvaro- och talrätt: skoldirektören
Protokollförare: Maj-Britt Nygård
Sektionens representant: Andreas Toppar
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 18.2., 10.9.

Läs mera om Borgaregatans skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
 • Borgaregatans skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

 • Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
 • Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • Uppgifter för skolornas direktioner definierar i verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.
 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
 • fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
 • ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
 • fastställa skolans budgetförslag
 • främja samarbetet mellan hem och skola
 • avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, skolsekreterare Maj-Britt Nygård
  tel. 06 325 3385
  e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Läs mera om Borgaregatans skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
 • Borgaregatans skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

 • Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
 • Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • Uppgifter för skolornas direktioner definierar i verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.
 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
 • fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
 • ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
 • fastställa skolans budgetförslag
 • främja samarbetet mellan hem och skola
 • avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, skolsekreterare Maj-Britt Nygård
  tel. 06 325 3385
  e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Borgaregatans skolas direktion sammanträder

på Borgaregatans skola, Borgaregatan 13 - 15