Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Borgaregatans skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2020

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, skolsekreteraren Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, skolsekreteraren Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Borgaregatans skolas direktion sammanträder

i Borgaregatans skola, adress Borgaregatan 13 - 15