Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Borgaregatans skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2022

Mötesprotokollen 2021

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, skolsekreteraren Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, skolsekreteraren Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Borgaregatans skolas direktion sammanträder

i Borgaregatans skola, adress Borgaregatan 13 - 15