Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Borgaregatans skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Andra mötesprotokollen för Stadsdelsföreningarnas samråd

Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta:

skolsekreterare Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Andra mötesprotokollen för Stadsdelsföreningarnas samråd

Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta:

skolsekreterare Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Borgaregatans skolas direktion sammanträder

vid Borgaregatans skola, Borgaregatan 13 - 15