Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mötesprotokollen för Borgaregatans skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2021

Mötesprotokollen 2020

september 14.9
januari
16.1

Mötesprotokollen 2019

september 10.9
februari
18.2

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, skolsekreteraren Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, skolsekreteraren Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385.
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Borgaregatans skolas direktion sammanträder

i Borgaregatans skola, adress Borgaregatan 13 - 15