Du är här

Om Vasa

Stadsfullmäktige

Fullmäktige (FG) är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter. Det är fullmäktige som har beslutanderätten, om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

mötesdagar 2019:

 • 11.2, Rådhusgatan 33, ny fullmäktigesal
 • 18.3
 • 2.4. extra mötet har annulerats
   
 • 6.5
 • 10.6 bokslut och ramar till år 2020
 • 2.9
 • 7.10
 • 18.11 budget
 • 9.12


sammanträdena hålls:
på måndagar klockan 17.45 vid Rådhusgatan 33, ny fullmäktigesal
Möten är öppna för allmänheten.

mötesprotokollen finns framlagda:
från andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet på stadens webbplats och på Medborgarinfon samt på papper och på webben.

tilläggsuppgifter: registraturen tel. +358 6 325 1066 och registraturen@vasa.fi

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.11.2018 67 bilag sammanträden 2019
stadsfullmäktiges beslut 18.12.2017 124 bilaga stadsfullmäktiges sammanträden 2018
stadsfullmäktiges beslut 4.9.2017 93 Framläggande av stadsfullmäktiges protokoll

länkar som gäller till sidan:
Stadsfullmäktiges ledamöter
och ersättare
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Inspelningar av sammanträde
Fullmäktigemotioner
Kommittén för fullmäktigegruppernas ordföranden        

Hallintotalo