Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner 2018

Motioner som tillställs för beredning.

Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

Oktober 8.10

  • fyra fullmäktigemotioner

Anordnande av en språkkurs för ledamöter och förvaltningarnas beredare..
ledamot Harri Moisio (VF): beredare personaldirektör Leena Kaunisto

En familjearbetare som främjar barnens välbefinnande till småbarnspedagogiken.
ledamot Päivi Moisio (VF):  beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Avstående från kalhyggen vid skötseln av kommunskogarna i Vasa.
ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Ingen indrivning av social- och hälsovårdens samt småbarnspedagogikens avgifter.
ledamot Maria Tolppanen (SDP): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

September 3.9

  • fyra fullmäktigemotioner

Inledande av könsmedveten budgetering i Vasa..
ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna): beredare tf ekonomidirektör Jari Karjalainen

Fab Lab till Vasa (fabrication laboratory), med målsättningen att i framtiden vara Fab City.
ledamot Anneli Lehto (VF): beredare utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock

Omvandla bötesavgifterna till aktiv verksamhet.
SDP:n valtuustoryhmä: beredare personaldirektör Leena Kaunisto

Fullmäktigemotion om ordnandet av koordineringen av integrationen inom Vasa stad.
ledamot Ivanka Capova (Gröna), ledamot Aino Akinyemi (VF) och ledamot Marianne Waltermann (SDP): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Juni 11.6

  • två fullmäktigemotioner

Inledande av arbetshandledarutbildning genom att bland stadens personal välja en grupp som är intresserad av utbildningen.
ledamot Harri Moisio (VF):  beredare personaldirektör Leena Kaunisto

En utomstående konsult för att utreda de verkliga orsakerna till de ökande siffrorna för personal som säger upp sig.
ledamot Tomi Kaunismäki (KD): beredare personaldirektör Leena Kaunisto

Maj 14.5

  • två fullmäktigemotioner

Vasa Europas kulturhuvudstad 2026.
ledamot Tommi Mäki (Saml): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Förbindande till personaldimensioneringen på resultatområdet socialarbete och familjeservice.
ledamot Aino Akinyemi (VF): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

April 23.4

  • en fullmäktigemotion

Tryggande av välmåendet för pojkar och män och främjande av delaktigheten.
ledamot Emine Ehrström (Gröna): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Mars 19.3

  • tio fullmäktigemotioner

Hörande av Vasa stads arbetstagare och ökande av möjligheterna till deltagande med hjälp av ett arbetstagarråd.
ledamot Päivi Moisio (VF): beredare personaldirektör Leena Kaunisto

#MeToo: Vasa en föregångare för icke-diskriminering och jämställdhet.
ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna): beredare personaldirektör Leena Kaunisto

Ökande av attraktiviteten för Rudolf Steiner-skolan i Vasa.
ledamot Ivanka Capova (Gröna): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Förebyggande av mobbning och främjande av arbetsro inom Vasa stads småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt på andra stadiet.
ledamot Ivanka Capova (Gröna): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Möjligheten att inleda Ankarverksamhet i Vasa för att förhindra marginalisering undersöks.
ledamot Anne-Marie Viinamäki (Saml): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Vasa stad lanserar en antidrogkampanj i hemmen.
ledamot Anne-Marie Viinamäki (Saml): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Inledande av rådgivningsverksamhet som är riktad till föräldrar till barn i förskoleåldern och inom nybörjarundervisningen.
ledamot Laura Linna-Välimäki (Saml): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Förebyggande av miljöskador på grund av mikroplast i Vasa stad.
ledamot Laura Ala-Kokko (Gröna): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Beaktande av hobbyfiske i Vasa.
ledamot Päivi Karppi (Sannf): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Effektivering av fullmäktigearbetet.
ledamot Päivi Karppi (Sannf): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Februari 12.2

  • fem (5) fullmäktigemotioner

Anläggandet av en parkskridskobana.
ledamot Anneli Lehto (VF): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Möjliggörande av utvecklandet av rådgivningsservicen Welcome Office.
ledamot Aino Akinyemi (VF): beredare tf förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola.

En modell i Vasa där unga erbjuds avgiftsfria preventivmedel.
ledamot Filip Slotte (SFP): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Led för lätt trafik längs Söderfjärdenvägen.
ledamot Per Hellman (SDP): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Avgiftsfri parkering på Vasas centrumområde vardagar efter kl. 15 och lördagar efter kl. 11.
ledamot Tommi Mäki (Saml): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
stadens verksamhet och
förvaltning.

De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
gatuadress Rådhusgatan 33 A
postadress Pb 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
stadens verksamhet och
förvaltning.

De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
gatuadress Rådhusgatan 33 A
postadress Pb 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Vasa stads dokumentförvaltning

gatuadress: Vasaesplanaden 10, postadress: Pb 3, 65101 Vasa, tel. 06 325 1066, e-postadress: registraturen@vasa.fi